'Langetermijndenken is onze basis'

'Langetermijndenken is onze basis' Foto: Michel ter Wolbeek

Voor Jeroen Heddes, directeur bij Hecon Bouwgroep uit De Goorn, gaat het in het leven niet om de korte klap. Om gezamenlijk doelen te bereiken, op welk vlak dan ook, moet je altijd verder kijken dan vandaag of morgen. De lange termijn moet in alles de basis zijn. Of het nou gaat om relaties met klanten en personeel, duurzame doelstellingen of uitdagingen in de persoonlijke sfeer.

“Hecon Bouwgroep is een echt familiebedrijf. Mijn vader en ik zijn 35 jaar geleden als bouwgroep gestart en later hebben we onze activiteiten uitgebreid met Hecon Projectgroep en Hecon Vastgoedservice. We merkten namelijk dat de vele overdrachtsmomenten in het bouwproces ervoor zorgden dat belangrijke informatie verloren ging of dat er elementen werden vergeten. Aangezien wij het klantbelang altijd vooropzetten, vonden we dat onwenselijk en hebben we ervoor gezorgd dat we onze klant bijstaan in het hele traject. Dus van het bedenken van een oplossing tot het ontwerp, de bouw en het efficiënt beheren ervan. Dat dat heel goed werkt, merken we aan de klanten die met een warme introductie via mond-tot-mond reclame bij ons binnenkomen. Tevreden klanten blijken onze beste ambassadeurs.”

Aandacht voor mens en milieu
“Samen met onze opdrachtgevers, collega’s en partners maken we woon- en utiliteitsgebouwen waar klantbeleving centraal staat. En daarbij verliezen we het milieu en de leefomgeving natuurlijk niet uit het oog. Duurzaamheid wordt in alle opzichten steeds belangrijker, we gaan echt een andere kant op. Dat betekent dat je altijd kritisch moet zijn op je doen en laten en dat je je blik op de toekomst moet richten. Ook als dat betekent dat je zelf iets moet inleveren of veranderen. Zo moet ik zelf nog vaak wennen aan het papierloze werken, ik schrijf zaken soms nog snel even op een briefje, of ‘heb het in mijn hoofd’. Dat is voor de ruim 40 collega’s met wie ik werk natuurlijk niet handig, zij moeten ook op de hoogte zijn van afspraken en dergelijke, dus ik dwing mezelf om het elke dag beter te doen, wat gelukkig lukt. Sowieso zijn we bij Hecon toekomstbewust en omarmen we nieuwe technieken en processen. Of het nou gaat om BIM-technologie, het verwerken van afvalstromen of Lean-methodieken: wij hebben oog voor elke kans in kwaliteit en kostenbeheersing. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Niet met twee hamers slaan
“Het zit van nature in mij om elke dag te bedenken hoe dingen anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen worden aangepakt. Ik ben goed in dingen op een logische manier aan elkaar knopen. Die zoektocht naar verbetering betekent overigens niet dat ik dat heel snel wil, we hoeven met zijn allen niet ineens heel hard te gaan rennen of, om maar even in mijn eigen jargon te blijven; we hoeven niet met twee hamers tegelijk te slaan. Je moet krachtige keuzes maken in de dingen die je doet, al was het alleen maar om de focus te behouden.” “Onze visie ‘bedenken, bouwen en beheren’ hebben we heel concreet in ons Hecon 5D-Stappenplan samengevat. Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat je op zo’n manier het gedroomde eindresultaat, dat aan alle verwachtingen voldoet, bereikt. En met zo’n stappenplan weet de opdrachtgever in elke fase van het traject waar hij of zij aan toe is en kan hij of zij zijn zorgen bij ons laten. Samen bouwen we dan slimmer, sneller en beter, het is tenslotte geen pak suiker wat je koopt. We starten met het bevragen van de klant over de wensen en ideeën, die we omzetten naar een schetsontwerp. Daar plakken we een kostenraming aan, zodat de opdrachtgever meteen de haalbaarheid kan toetsen. Als dat zo is, formuleren we in de denkfase wat er exact gerealiseerd gaat worden en wordt het Programma van Eisen omgezet naar een deļ¬nitief 3-D ontwerp, er worden vergunningen aangevraagd en alle stukken worden ingediend. Daarna start de Doenfase; de start van de bouw. Dat is natuurlijk de leukste fase, maar die kan alleen leuk zijn doordat we in de eerdere fases zo intensief hebben samengewerkt, is onze ervaring inmiddels. Zo’n gebouw gaat wel even mee. Doordat we ook na de oplevering zorgen voor meerjarig onderhoud, blijft het gebouw zijn waarde behouden en is de op- drachtgever extra blij. En daar doen we het voor!”

HECON BOUWGROEP
Wieder 37 | 1648 GA De Goorn 0229 - 24 80 20 | hecongroep.nl

 


Reacties

WhatsApp us!