Langegracht krijgt nieuwe look

Langegracht krijgt nieuwe look Foto: Gemeente Leiden

Op 28 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsbesluit voor het derde tracédeel van de Centrumroute vastgesteld. Als ook de raad instemt krijgt de Langegracht in 2021 een nieuwe inrichting.

Wethouder Ashley North (Mobiliteit): “De Langegracht is een straat die door de jaren heen verschillende bouwstijlen heeft gekregen, van industriële gebouwen tot kleine wevershuisjes. Het is een straat met een geschiedenis en een belangrijke route door onze binnenstad. Het nieuwe ontwerp geeft de Langegracht een mooie overzichtelijke uitstraling en sluit naadloos aan op de ambities die Leiden heeft. We geven de voetganger, fietser en het openbaar vervoer ruim baan en dit alles in een groenere omgeving. Er komen extra bomen en de middenberm wordt verbreed en krijgt een groene invulling. De Centrumroute zorgt ervoor dat we verder kunnen werken aan een autoluwe binnenstad en daarmee de leefbaarheid vergroten.”

Wat gaat er gebeuren?
De Centrumroute loopt van station Lammenschans naar station Leiden Centraal. De route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). De nieuwe inrichting geeft fietsers en voetgangers meer ruimte en veilige oversteekmogelijkheden. Dit derde tracédeel loopt van het kruispunt met de Klokpoort tot de aansluiting bij de Lammermarkt. Ook de Oude Herengracht wordt gelijktijdig opnieuw ingericht. Het tracédeel Jan van Hout heeft al een metamorfose gehad en op dit moment wordt gewerkt aan het tracédeel Hooigracht. Na de Langegracht volgt het Schuttersveld.

 Planning, besluitvorming en meer informatie
Naar verwachting zal de raadscommissie in maart het uitvoeringsbesluit behandelen. De gemeenteraad neemt dan in april het besluit. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt samen met de aannemer. De planning is om in 2021 te starten met de uitvoering. De herinrichting wordt mogelijk gemaakt met provinciale subsidie. Meer informatie over de Centrumroute vindt u op www.leiden.nl/centrumroute.


Reacties