Langdurige arbeidsongeschiktheid: voorkomen is beter dan genezen!

Langdurige arbeidsongeschiktheid: voorkomen is beter dan genezen! Foto: JAN WILLEM VAN LEEUWEN

Uit onderzoek blijkt dat Nederland het gunstigste land is om ziek te worden als het gaat om het te ontvangen salaris. Nederland staat op eenzame hoogte met een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte gedurende 104 weken tegen minimaal 70% van het salaris.

In landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen, Spanje en Zweden beslaat deze verplichting voor werkgevers slechts enkele weken. Vervolgens voorzien deze overheden in een aanvulling, zoals de ‘Krankenkasse’ in Duitsland. Sinds de privatisering van de Ziektewet in 1996 ligt het risico van ziekte in Nederland vooral bij werkgevers.

GEVOLGEN TREFFEN VOORAL KLEINERE ONDERNEMINGEN
Vooral voor kleinere werkgevers leiden arbeidsongeschikte werknemers tot hoge kostenposten, kopzorgen en regeldruk. Naast de verplichte periode van loondoorbetaling, vergt de Wet verbetering poortwachter de nodige investeringen van de werkgever om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Na twee jaar beoordeelt UWV deze re-integratie inspanningen. Worden die als onvoldoende beoordeeld? Dan moet de werkgever het loon
nog één jaar langer doorbetalen, tenzij hij kan aantonen dat de tekortkomingen inmiddels zijn hersteld. Ontslag van de zieke werknemer is vaak lastig tijdens de wachttijd van twee (of drie) jaar. En als het tot ontslag komt, heeft de zieke werknemer ‘gewoon’ recht op de wettelijke transitievergoeding. De juridische positie van zieke werknemers staat al lang op de politieke agenda’s. Het voornemen uit het regeerakkoord om de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers terug te brengen naar één jaar lijkt gestrand. Het plan bleek te duur en te complex. Een werkgeversvriendelijke maatregel die onlangs wél de eindstreep haalde, is de compensatie van de transitievergoeding die wordt betaald na twee jaar ziekte. Iedere werkgever die een transitievergoeding betaalt bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kan deze in 2020 (onder voorwaarden) terugbetaald krijgen. De regeling krijgt terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald na 1 juli 2015.

VOORKOMEN, HOE DAN?
Ondanks de compensatie van de transitievergoeding blijft langdurige ziekte een serieus bedrijfsrisico voor veel werkgevers. Voorkomen is dus nog steeds het devies. Een vitaliteitsbeleid kan daarbij helpen, evenals aandacht voor werkdruk, duurzame inzetbaarheid en werksfeer. Dit sluit aan bij de
in 2017 aangepaste Arbowet, waarin preventie een meer centrale rol heeft gekregen. Zo mogen werknemers preventief de bedrijfsarts bezoeken
met vragen over gezondheid in relatie tot het werk en moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve
maatregelen voor gezond en veilig werken. Sinds 1 juli 2018 handhaaft de Inspectie SZW de vernieuwde Arbowet middels sancties (waaronder boetes).

Karin van Zijtveld - Hendrikx Advocaten

Karin is sinds 2008 werkzaam als advocaat, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij deed jarenlange ervaring op bij een  gerenommeerd advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas en sloot zich in maart 2018 aan bij Hendrikx Advocaten. Ondernemingen kunnen bij haar terecht voor uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.