Kijk verder dan je neus lang is

Kijk verder dan je neus lang is

Ondernemers die over de landsgrenzen willen ondernemen stellen ons regelmatig de vraag in welk land zij zich het beste kunnen vestigen.

Natuurlijk is het mogelijk om de belastingdruk voor ondernemers in verschillende landen met elkaar te vergelijken. Hier wordt door de Wereldbank zelfs jaarlijks een berekening van gemaakt. Het gaat daarbij om alle belastingen en sociale lasten, dus vennootschapsbelasting, lokale heffingen en zelfs autobelastingen worden daarin mee genomen. Deze lasten worden in de berekening van de Wereldbank afgezet tegen de bedrijfswinst. De belastingdruk voor bedrijven in Nederland ligt iets boven de 40%, dit is iets hoger dan het gemiddelde van de Oeso-landen, maar veel lager dan landen als Frankrijk en België die binnen Europa het hoogste scoren. Uiteraard kan belastingdruk ook tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van exotische structuren. In de praktijk is echter gebleken dat deze structuren niet als maatschappelijk aanvaardbaar worden beschouwd. Denk daarbij aan de panama papers. Als gevolg van Europese richtlijnen is overigens wetgeving in de maak op basis waarvan accountants, belastingadviseurs, notarissen, scaal juristen en financiële instellingen grensoverschrijdende constructies moeten melden bij de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020.

Als je het mij vraagt is belastingdruk van ondergeschikt belang bij het bepalen van de vestigingsplaats van een onderneming. Overwegingen die veel belangrijker zijn, zijn de markt in het beoogde land van vestiging en de mogelijkheden om de eventuele winsten te repatriëren uit het betreffende land. Ook corruptie, inflatie en de stabiliteit van de overheid zijn belangrijke factoren voor het bepalen van de vestigingsplaats.

Ik zou alle ondernemers die een vestiging willen openen in het buitenland dan ook willen adviseren om eerst zelf een shortlist te maken van potentiële landen waar zij zich zouden willen vestigen. Als dat is gedaan kan onderzoek worden gedaan naar de markt, corruptie, inflatie, overheid en andere belangrijke factoren. Daarna komt pas de vraag aan de orde wat de belastingdruk is in de nog overblijvende landen van die oorspronkelijke shortlist. Op basis van al deze gegevens bij elkaar kan de ondernemer een keuze maken die het beste past bij de onderneming.

Tot slot zou ik de ondernemer er nog op willen attenderen dat het vast stellen van de randvoorwaarden, voordat er om (belasting) advies wordt gevraagd, niet alleen van belang is bij over de grens ondernemen. Eigenlijk geldt bij alle advisering dat het eerst belangrijk is om te weten wat de uitgangspunten en absolute grenzen van de ondernemer zijn. Pas als dat duidelijk is, kan een goed passend advies worden gegeven aan de ondernemer. Mooie bijkomstigheid daarbij is dat in geval de randvoorwaarden voor de adviseur duidelijk zijn, de tijd die nodig is voor een advies korter zal zijn dan in geval er onduidelijkheden zijn. Dit leidt tot lagere kosten voor de ondernemer, waardoor weer financiële ruimte wordt gecreëerd om grenzeloos te ondernemen.

Denise Boelé is 32 jaar, getrouwd en heeft een zoon. Zij is als Belastingadviseur verbonden aan Van Velzen Accountants en Adviseurs en werkzaam in de Bollenstreek voornamelijk in het MKB. Zij vindt het belangrijk om samen met haar collega’s het beste voor de klant te bereiken, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Een advies is in haar ogen alleen een goed advies als het ook past bij diegene die het advies krijgt!

 


Reacties