Informatieve sessie over Toekomstscenario’s Katwijk Marketing

Informatieve sessie over Toekomstscenario’s Katwijk Marketing

Op donderdag 31 oktober is vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Toekomstscenario’s Katwijk Marketing’.

De mogelijke toekomstscenario’s voor Katwijk Marketing zijn onderzocht. De transitie naar een developmentorganisatie is aangemerkt als kansrijk scenario. Het college vraagt de raad te besluiten dit scenario verder te onderzoeken en de VVV-functie in 2020 in stand te houden. Het college stelt ook voor het proces te starten voor een nieuw economisch programma en een visie voor toekomstige regionale economische ontwikkeling uit te werken. 

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 14 november en neemt de gemeenteraad op 28 november een besluit over het beleidsplan. 

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.


Reacties