HRM en ICT: een ‘winning team’ als het gaat om Cybersecurity

HRM en ICT: een ‘winning team’ als het gaat om Cybersecurity

Eén van de speerpunten van de afdeling personeelszaken/HRM is het benadrukken van de menselijke kant van de business. Daarom vinden wij dat de afdeling personeelszaken een belangrijke rol vervult bij het creëren van bewustwording met betrekking tot cyberbeveiligingsvraagstukken. Op die manier levert deze afdeling een significante bijdrage aan het veiliger maken van de organisatie.

Bewustwording
November is 'Cybersecurity Bewustwording Maand’ en daarom is het goed om hier eens bij stil te staan. Het realiseren van een duidelijke bewustwordingscultuur helpt iedereen om beveiliging te zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Uiteindelijk geldt ook voor beveiliging dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. De afdeling personeelszaken neemt een unieke positie in binnen alle organisaties en is vanuit deze positie vaak perfect in staat om de bewustwording rondom cybersecurity - en dan vooral op een niet technische benadering - invulling te geven. Veel organisaties gaan (alleen) naar de ICT-afdeling toe om beveiligingsbeleid te ontwikkelen en in te richten. Maar vergeet personeelszaken niet!

Maatregelen en oplossingen
Vanzelfsprekend is vooruitstrevende technische kennis noodzakelijk voor de implementatie van een professionele cybersecuritystrategie. Maar alleen het opwerpen van beveiligingspoorten maakt de organisatie niet per definitie veiliger. Vaak is een menselijke fout de grootste bedreiging. De afdeling personeelszaken kan hieraan een bijdrage leveren door medewerkers te trainen. Zo kunnen ze helpen bij het omarmen van nieuwe cyberbeveiligingsmaatregelen en medewerkers transformeren naar een menselijke firewall. Zo maak je van het grootste (beveilings)risico je beste beveiliger!

Door je ICT-afdeling en de afdeling personeelszaken/HRM de ruimte te bieden om samen cyberbeveilingsoplossingen op te zetten wint de organisatie over de hele breedte. ICT bekijkt het vanuit de techniek en Personeelszaken zorgt dat het voor de medewerkers mogelijk zal zijn om de cyberbeveiligingsmaatregelen te begrijpen en te omarmen.

Personeelszaken en ICT, wat mij betreft absoluut een ‘winning team’!

Niels Piersma


Reacties