Hoofdkwartier Gouda maakt nieuwe start

Hoofdkwartier Gouda maakt nieuwe start

Historie

Het Hoofdkwartier Gouda, een gezelschap van Goudse ondernemers, is voor het grote publiek misschien geen bekende naam. Toch heeft het in de afgelopen decennia bijgedragen aan veel initiatieven in de Goudse binnenstad zoals het Randstad Jazz Festival, Kaarsjesavond en de Kaasmarkt. Na een korte onderbreking is het Hoofdkwartier klaar om een nieuwe start te gaan maken. Op 27 juni beëdigen de aan het Hoofdkwartier verbonden Gilde Der Ere Waegemeesters de Burgermeester van Gouda tot Opper Waegemeester.

Historie
Het Hoofdkwartier, dat vroeger onder de naam Genootschap Graaf Floris de Vijfde opereerde, bestaat al bijna 30 jaar en heeft als doelstelling het promoten van Gouda in de breedste zin van het woord. ‘Een positief imago van onze stad straalt ook af op het Goudse bedrijfsleven. Dit doen wij door het bijeen brengen van financiële middelen en het mogelijk maken van promotionele activiteiten. In de jaren 80 en 90 verzamelde we op deze manier ruim eur 360.000,-.’ Aan het woord is Rob van Willigen, voorzitter van het Hoofdkwartier.

Graaf Floris Prijs
‘De keuze waaraan de bijeengebrachte gelden zullen worden besteed, wordt bepaald door de leden tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Daar zullen drie goede doelen van maximaal vijf genomineerde organisaties de ‘Floris prijs’ ontvangen. De organisaties zullen zich tijdens dit jaarlijkse evenement ook presenteren, vervolgt van Willigen’.

Burgermeester wordt Opper Waegemeester
‘De komende weken zullen we oud- en aspirant-leden persoonlijk uitnodigen voor het Hoofdkwartierschap. Op 27 juni, tijdens de opening van het Kaas- en ambachtenmarkt seizoen, is er een speciale bijeenkomst gepland op de markt. Potentiële leden kunnen dan opnieuw met ons kennis maken en horen wat onze plannen zijn. Bovendien zal tijdens deze feestelijke opening burgermeester Milo Schoenmaker worden beëdigd als Opper Waegemeester in het Gilde der Ere Waegemeesters. We zijn erg verheugd dat onze nieuwe burgermeester de ere titel heeft aanvaard’. Op 27 juni om 12:00 uur zal de speciale beëdiging plaatsvinden. Deze is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie:

Bestuur
Het genootschap voorziet in zijn leiding door de aanwezigheid van een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Deze functies worden thans uitgevoerd door respectievelijk: Rob van Willigen (voorzitter), Geert Bouwmeester (secretaris) en Jasper Kuin (penningmeester).

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap kunnen vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties worden uitgenodigd die Gouda een warm hart toedragen. Het lidmaatschapsgeld betreft voor bedrijven tot 100 medewerkers 1.000 Euro per jaar en voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers 2.500 Euro per jaar. Het lidmaatschapsgeld komt volledig ten goede aan de door de leden bepaalde doelen. Elk lid heeft het recht ‘en wordt aangespoord’ om via het bestuur nieuwe leden voor te stellen waarbij het een secundaire doelstelling is om ook de traditioneel wat minder ‘Goudse’ bedrijven bij Gouda te betrekken. De naam is immers Hoofdkwartier Gouda!

Het Hoofdkwartier Gouda brengt geen vergaderingen, statuten of andere formele verplichtingen met zich mee. Wel zullen er enkele informele bijeenkomsten worden gehouden. Het Bestuur legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de leden over de lidmaatschapsinkomsten en de daarmee ondersteunde doelen. Elk lid heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor het Ere Waegemeesterschap.

Nieuwe leden
De komende weken zullen oud- en aspirantleden persoonlijk worden uitgenodigd voor het Hoofdkwartierschap. Vervolgens is er op 27 juni een speciale eerste bijeenkomst gepland waarover binnenkort meer bekend zal worden gemaakt. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meer informatie inwinnen via één van de bestuursleden of via www.hoofdkwartiergouda.nl
Reacties