"Het vertrouwen moet terug"

John Moors zou graag zien dat de waardering voor de aannemerij terugkeert. “Er was een tijd dat de aannemer een notabele in de stad was. Hij voorzag voor eigen rekening en risico mensen van huisvesting en die waren daar blij mee. Door onduidelijke en weinig transparante prijsvorming, kwam ons mooie vak in een ander daglicht te staan. Waardering krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen. Dat kunnen we alleen samen doen.”

John is mede-eigenaar van bouwgroep Horsman & Co, in Haarlem onder andere bekend van diverse inbreilocaties, zoals het appartementencomplex Spaarnekroon gelegen in de ‘Goude bocht’ van het Spaarne en het appartementengebouw aan de Schoterweg. Eind van dit jaar wordt gestart met een bijzonder project op de hoek van de Zijlweg/1e Hasselaerstraat. Het bestaande gebouw is gesloopt. Geheel in de authentieke stijl van de naastgelegen panden wordt daar een complex opgetrokken met op de begane grond een ruime apotheek en daarboven appartementen.

Samen doen
Eén van de middelen om het vertrouwen van weleer in ere te herstellen, is ‘samen doen’. John legt uit: “De meeste bouwplannen worden voornamelijk vanuit een deskundig perspectief ontwikkeld. Wat vinden ‘wij’ als professionals dat gebouwd moet worden in plaats van wat willen de eindgebruikers en omwonenden. Daar kwam door de vorige crisis van lieverlee wel verandering in; architecten, ontwikkelaars en bouwers kregen meer oog voor de belangen en ideeën van anderen. Immers, die moeten zich comfortabel, veilig en thuis voelen in zijn of haar woning en woonomgeving. Helaas is dat door de huidige schaarste op de woningmarkt toch wel weer een beetje in het geding gekomen. De schaarste leidde tot een terugkerende tendens waarbij functioneel bouwen en kavels zo optimaal mogelijk invullen belangrijk werd gevonden. Maar het moet, nogmaals, gaan om het samen met de eindgebruiker en omwonenden te doen en ik heb goede hoop dat dit in de toekomst weer zo zal zijn.”

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties