Het Pesthuiscomplex staat te koop

Het Pesthuiscomplex staat te koop

Vorige week is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de verkoop van het Pesthuiscomplex. Het bijzondere complex bestaat uit het pesthuis, een voormalig gevangenisgebouw en een aantal woonhuizen. Geïnteresseerde partijen die voldoen aan de gestelde selectie-eisen kunnen tot 9 april 2019 een visie indienen voor herontwikkeling van het complex. Het complex van 6.667 m2 bruto vloeroppervlakte is omgeven door water en groen en ligt direct aan het Van Leeuwenhoekpark.  

Geschiedenis
Het Pesthuiscomplex werd gebouwd in de Gouden Eeuw (bouwjaar 1661). Hoewel het uiteindelijk nooit voor pestpatiënten werd gebruikt, werd er destijds wel een ziekenhuis in gevestigd. De gebouwen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) staan tegenwoordig tegen de oostelijke begrenzing van het terrein. Ondanks de diverse bestemmingen, restauraties en verbouwingen is het nog altijd herkenbaar als 17e-eeuwse isolatie- en quarantaineinrichting voor de pest. Daarmee is het één van de belangrijkste monumenten van de geschiedenis van de gezondheidszorg. Sinds 1990 is het gebouw eigendom van de Rijksoverheid, dat het na een grote restauratie vanaf 1998 verhuurde aan Naturalis dat het tot eind 2018 gebruikte als entreegebouw. Naturalis opent medio 2019 met een nieuwe entree aan de Darwinweg.  

Uitgangspunten en verkoopproces 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in een goede samenwerking met de gemeente Leiden de ambities en randvoorwaarden voor herontwikkeling uitgewerkt. Deze zijn samengevat in een Nota van Uitgangspunten, die op 6 december 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten kunnen geïnteresseerde partijen die voldoen aan de gestelde selectie-eisen tot 9 april 2019 een visie indienen om het complex te herontwikkelen. Een selectiecommissie beoordeelt de visies en de geschiktheid van de indieners. Op 12 juli 2019 kunnen de (maximaal) vijf beste partijen een bod doen op het complex. In september 2019 wordt bekend gemaakt wie de koper is. De condities voor de verkoop en de verkoopprocedure zijn hier te vinden.

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.