Het persoonlijke is goud waard

Het persoonlijke is goud waard

Goed personeel is goud waard. De uitdrukking dat iets ‘goud waard is’ gebruik je als iets goed is. Eigen haard is goud waard. Dit betekent dat het thuis goed is. Home sweet home. Het thema dat ‘goed personeel goud waard is’ betekent dus eigenlijk dat goed personeel goed is. Over zo’n thema een column schrijven valt niet mee. Een gesloten deur geeft immers meer weerstand dan een open deur.

Personeel als zelfstandig naamwoord betekent medewerkers. Personeel als bijvoeglijk naamwoord betekent oorspronkelijk persoonlijk. Als ik het thema wat ruimte geef, het tautologische element eruit haal en bovendien de deur wat verder dicht trek, dan kan ik ook lezen ‘het persoonlijke is goud waard’. Dit thema is niet direct een kluisdeur, maar er is op dit moment zeker geen sprake meer van een open deur. Hij klemt als het ware.

Vandaag de dag ontlenen veel mensen hun identiteit aan de sociale groepering waartoe zij behoren. In de politiek noemen ze dat ‘identiteitspolitiek’ Het bewust maken van burgers van hun sociale identiteit is volgens veel politici noodzakelijk om een bepaalde verandering teweeg te brengen in de samenleving. Een klassieke bewustwording van sociale identiteit was die van de arbeider en de kapitalist. De daaruit voortvloeiende strijd beoogde het algemeen belang van een rechtvaardige samenleving. Op dit moment wordt de strijd gevoerd door groeperingen op basis van etnische achtergrond, seksuele voorkeur, gender en ga zo maar door. Het gaat dan vooral om het eigen belang.

Als de persoonlijke identiteit van een mens grotendeels wordt bepaald door de groep waartoe hij behoort, worden de standpunten van die mens vaak bepaald door de ideologie van de groep. Mensen denken dan niet meer zelfstandig en kritisch. Hun sociale identiteit bepaalt hoe ze moeten denken en handelen. En omdat ze hun eigen identiteit ontlenen aan hun sociale identiteit, voelen ze bovendien zich persoonlijk aangevallen als ze geen gelijk krijgen. Het maakt ze dreinerig, net als kinderen die nog geen zelfstandige identiteit hebben ontwikkeld.

Je bent niet wat je denkt. Het samenvallen van je persoonlijke identiteit met je sociale identiteit leidt er toe dat je niet meer goed kunt luisteren naar iemand met een andere ideologie dan die van jouw groepering. Je voelt je immers persoonlijk gekwetst als die persoon jouw standpunt niet deelt of zelfs belachelijk maakt. Ook ondernemers zijn mensen en niet zelden vinden hoog oplopende arbeidsconflicten hun oorzaak in de vereenzelviging van persoonlijke identiteit met sociale identiteit.

Het is van belang dat je jezelf en de ander steeds weer opnieuw leert zien als een uniek individu en niet als onderdeel van een groep waarvan
je de ideologie al bij voorbaat aanhangt of afwijst. Luister zorgvuldig en denk kritisch. Het persoonlijke, individuele wordt dan goud waard. Je personeel waarschijnlijk ook.

Willem van den Eijkel is notaris en partner bij Verhees Notarissen dat vestigingen heeft in Katwijk en Rijnsburg.

 


Reacties