Het gesprek: Over helden, maatschappelijke betrokkenheid en trots

Het gesprek: Over helden, maatschappelijke betrokkenheid en trots

Vanaf de eerste dag zet HBK zich in voor de stad Leiden. Voor Rabobank Leiden-Katwijk zit de actieve maatschappelij ke betrokkenheid eveneens in het DNA. En wie of wat is een held eigenlijk en waarom? Over deze thema’s gingen Marius Hovius van Rabobank Leiden-Katwijk en Thijs Hemmes van HBK met elkaar in gesprek. Plaats van handeling: een spreekkamer met uitzicht op het water van de Rijn in de fraaie kantoorvilla van HBK in Leiderdorp. 

'Door de verhalen herken ik steeds meer helden onder onze medewerkers'

De sfeer is direct amicaal. Thijs is net terug van een bokstraining en heeft er duidelijk zin in. Ook Marius is opgewekt en ontspannen als hij vol bewondering over het mooie pand de spreekkamer binnenstapt. Vandaag schijnt de zon. Hoe anders was dat op de dag van hun kennismaking. De twee mannen herinneren zich nog goed hoe zij elkaar voor het eerst spraken in een open boot en de regen met bakken tegelijk uit de hemel viel. Nat en koud maakten ze een tocht van zo’n twee uur in gezelschap van anderen om vooruit te kijken naar de nieuwe opzet van de Lakenfeesten, het Grachtenconcert en het Singelparkdiner als opvolger van Leiden Culinair. Zo’n uitje verbroedert en vergeten ze niet snel.

Betrokken
Thijs: “Hoewel tweederde van onze klanten zich elders in de Randstad bevindt, is Leiden voor ons de plek om een deel van het verdiende geld terug te geven. Alle medewerkers doen daarin mee. De manier waarop we dat doen zorgt voor veel verbinding, zowel intern bij de eigen medewerkers als extern richting klanten. Ook bij de werving van nieuwe medewerkers is een positief effect merkbaar. Het merk HBK staat inmiddels voor lokale zichtbaarheid en oprechte betrokkenheid bij allerlei initiatieven in de stad Leiden. Iets waarmee we ons als kantoor onderscheiden. Onze medewerkers zijn ons meest waardevolle goed. Veel collega’s zijn zo betrokken, dat ze jarenlang aan HBK verbonden blijven.” Marius herkent dit. “Omdat ik nog niet zo lang in deze regio werk, is dit een onderwerp waar ik mij veel mee bezig houd. Waarom wil iemand bij Rabobank werken of bij ons bankieren? Volgens mij doe je dat omdat je er mensen kent, je er betrokken voelt, én vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn zoveel thema’s waar we als bank op inspelen door mensen bij elkaar te brengen, te verbinden en samen te werken aan toegevoegde waarde voor de regio. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de overspannen woningmarkt, de energietransitie of het bevorderen van meer sociale cohesie.”

Zichtbaar
Thijs vindt het positief dat de Rabobank zo zichtbaar en toegankelijk is. “Voor een afspraak hoef je niet naar Amsterdam of Rotterdam. Nee, je kunt gewoon nog lokaal afspreken. Of telefonisch advies inwinnen omdat alle gegevens via de online systemen bekend zijn.” Marius: “Om zo zichtbaar in de markt te blijven, moeten we continu vernieuwen. Dat betekent voor ons bij voorbeeld dat we niet jarenlang dezelfde doelen steunen, maar er bewust voor kiezen om nieuwe initiatieven via kennis, netwerk of financieel vooruit te helpen. Daar ligt ook onze meerwaarde, om te zorgen dat die van de kant komen. Een club of vereniging moet zichzelf op een gegeven moment kunnen bedruipen zonder afhankelijk te zijn van jaarlijkse support. De kaders daarvoor worden door de lokale Leden en de Ledenraad gemaakt. Het gaat tenslotte om ‘coöperatief dividend’, zoals bij de jaarlijkse Rabo ClubSupport." 

'Engagement bereiken door met elkaar trots te zijn op wat je hebt bereikt, is goud waard voor je organisatie'

Thijs: “Vanaf de andere kant van de tafel weet ik dat bijvoorbeeld vanuit mijn bestuursfunctie voor de Vrienden van Issoria, het Leidse hospice. Bij Issoria vinden we het soms moreel lastig om na een jaar van toekenning, opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is nooit vanzelfsprekend om een bedrag te ontvangen. Er wordt door de leden goed over nagedacht. Bovendien merk ik dat het belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met onze goodwill richting onze relaties. Zeker als wij te vaak dezelfde contacten benaderen voor een bijdrage.”

Zonnetje
De overstap van het gespreksthema ‘maatschappelijke inzet’ naar ‘helden’ is eigenlijk niet zo groot. Want voor Thijs zijn de vrij willigers die zich inzetten in de stad Leiden helden. Via de vrijwilligersprijzen worden zij daarom jaarlijks in het zonnetje gezet. Marius: “Voor mij is een held iemand met wie ik mij graag identificeer. Iemand die op de achtergrond blijft, maar door zijn of haar inzet een enorme impact heeft. Zoals dat vaak bij vrijwilligers gebeurt inderdaad. Voor mij persoonlijk is mijn vader mijn grote held. Ik zal nooit vergeten hoe hij uitviel toen een verpleegkundige in het hospice hem een held noemde. Hij had haar namelijk veel verteld over zijn actieve inzet en zijn ontberingen in de oorlog. Mijn vader vond echter dat hij niet anders dan zijn plicht had gedaan! Hij wilde zichzelf niet als held zien. Dat herken ik bij meer mensen. Zij willen geen complimenten voor hun extra inzet. Een stapje extra zetten voor een ander vinden zij niet meer dan normaal.” Dat sommige vrijwilligers zichzelf wel als een held laten eren na geringe inzet, vindt Thijs lastig. “Voor mij is mijn vrouw mijn persoonlijke held. Ik heb er enorme bewondering voor hoe zij haar carrière bij HBK combineert met het runnen van ons gezin en alles wat daarbij komt kijken en daarnaast goed voor zichzelf weet te zorgen en onze sociale contacten onderhoudt.”

Thijs.PNG

Droom
Daarop voortbordurend zijn de mannen het erover eens: Een held is ook iemand die zorgt dat een ander kan presteren en in zijn kracht komt.

'Voor mij is een held iemand met wie ik mij graag identificeer. Iemand die op de achtergrond blijft, maar door zijn of haar inzet een enorme impact heeft'

Na wat filosoferen, zegt Marius: “Voor mij is Nelson Mandela ook een held. Hij is niet zelf op zijn voetstuk gestapt, maar volgde zijn droom.” Marius vervolgt: “Wist je dat je al een held kunt worden in 10 seconden? Wat waren jouw beslissende 10 seconden? Zelf weet ik nog dat ik na enig aarzelen de stap nam om op professor Boons af te stappen en hem vroeg om mijn begeleider te worden tijdens mijn afstuderen. Hij introduceerde mij later bij de Rabo en zo bleken die 10 seconden best bepalend voor mijn werkgeluk.” Thijs: “Het is fascinerend om te ervaren hoe vrijwilligers tijd, kosten en energie besteden aan anderen vanuit oprechte betrokkenheid. Op die manier maken zij het verschil. Trots zijn op, vind ik eigenlijk een betere omschrijving dan het woord ‘held’. Engagement bereiken door met elkaar trots te zijn op wat je hebt bereikt, is goud waard voor je organisatie.”

Marius.PNG

Medewerkers
Hierop inhakend vertelt Marius over de kaartjesactie die Rabobank is gestart, gericht op de interne communicatie. Omdat die contacten tegenwoordig veelal via het beeldscherm verlopen, zijn er speciale kaartjes ontwikkeld. Op de voorkant daarvan staat een symbool, bijvoorbeeld voor een compliment. Of een teken om aan te geven ‘even pauze’ of ‘de deurbel gaat’. Op de achterkant van ieder kaartje staat een prikkelende vraag. Die is bedoeld om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. Net zoals je dat als collega’s voorheen bij de koffieautomaat deed. Dat kan een persoonlijke vraag zijn zoals: wat staat er bovenaan jouw bucketlist? Of een vraag die gericht is op de vraagstukken waar Rabobank voor staat. Als er ruimte is tijdens een overleg, werkt dit enorm goed om elkaar beter te leren kennen en te delen wat je bezighoudt, waar je van droomt. Hierover in gesprek gaan, werkt positief voor de onderlinge verstandhouding, de cultuur van de bank, onze verantwoordelijkheid in de maatschappij en het wij -gevoel. Door de verhalen herken ik steeds meer helden onder onze medewerkers.”

Boot
Een nieuwe functie beginnen in deze coronatijd is een uitdaging, zeker als het gaat om communicatie. Sinds april van dit jaar heeft Marius tweehonderd medewerkers en klanten via Teams ontmoet. “Ik ben blij dat ik dit zo heb aangepakt. Het werd gewaardeerd dat ik de moeite nam, maar fysiek ergens binnenlopen en kennismaken is natuurlijk zoveel prettiger! Zowel intern als extern voor ontmoetingen met zakelijke relaties en bestuurders. De boottocht waarop Thijs en ik elkaar voor het eerst spraken, was wat dat betreft oprecht een verademing.” Volgend jaar juni hopen beiden elkaar weer te treffen voor het Singelparkdiner. Weer of geen weer. 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!