Het college van BenW presenteert jaarrekening 2021

Het college van BenW presenteert jaarrekening 2021

De financiële positie van de gemeente Gouda is de afgelopen vier jaar verbeterd. De gemeente staat er goed voor met een grotere financiële buffer. Dat betekent ook dat Gouda goed in staat is tegenvallers op te vangen. Dit meldt het college in de jaarrekening 2021 die ze vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.  “We zijn blij dat we onze ambities hebben gehaald, zowel in 2021, als in de gehele bestuursperiode. Ons huishoudboekje is gezond en dat biedt ruimte voor nieuwe plannen om Gouda nog mooier te maken. Daar mag het nieuwe college mee aan de slag, want deze bestuursperiode is bijna afgelopen”, aldus Michiel Bunnik, wethouder financiën.

Geïnvesteerd in de stad
Het college heeft het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de stad en de samenleving, voor een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Daarmee heeft het college invulling gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’. Corona heeft ook het afgelopen jaar grote impact op het leven van veel Gouwenaars gehad. Door de gemeente is opnieuw veel tijd en geld vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Afgelopen jaar zijn op diverse plaatsen in de stad nieuwe woningen gebouwd en zijn veel plannen in de stijgers gezet om de woningbouw te versnellen. Ook zijn de eerste HBO-studenten van de Campus Gouda gestart; een belangrijke mijlpaal die ervoor zorgt dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en innovaties stimuleert. Gouda is ook weer groener geworden en heeft een groot aantal inwoners met subsidie van de gemeente duurzame daken aangelegd.

Een andere bereikte mijlpaal is de opening van het Werkgeversservicepunt, dé plek waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. In 2021 daalde de jeugdwerkloosheid. Ook is gewerkt aan één toegang voor alle sociale hulpvragen van Gouwenaars. Deze toegang is inmiddels geopend.
Dit jaar staat er veel in het teken van het feestjaar Gouda 750. Samen met de stad is vorig jaar hard gewerkt dit tot stand te brengen. Het complete overzicht is te lezen op www.gouda.nl/jaarrekening2021

Financiële resultaten
De schuldpositie van Gouda is opnieuw gedaald en ligt ruim onder de afgesproken norm die de raad heeft bepaald. Dit betekent dat de gemeente minder rente en minder aflossingen betaalt dan voorheen.
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 13,4 miljoen. Dit is te verklaren doordat de gemeente laat in het jaar 2021 meer geld kreeg van het Rijk. Ook de opbrengsten uit grondverkopen in 2021 waren hoger en enkele projecten  lopen door in 2022.

Het college stelt voor een deel van het overschot te gebruiken voor projecten die van 2021 doorlopen naar 2022. Het overige deel wil het college toevoegen aan de algemene reserve. Daarmee is Gouda nog beter in staat tegenvallers en risico’s op te vangen zoals de te verwachten onzekere inkomsten uit het Rijk. De gemeente scoort met deze buffer een 'uitstekend'. Dit is de hoogste waardering die een gemeente hiervoor kan krijgen. Wethouder Michiel Bunnik is daar blij mee, maar wil gelijkertijd ook niet te vroeg juichen: “Het extra geld is geen overbodige luxe, we hebben dit hard nodig om klaar te zijn voor de toekomst en die is op dit moment onzeker gelet op alles wat er in de wereld gebeurt."

De jaarrekening wordt naar verwachting op 4 juli vastgesteld door de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie en cijfers op www.gouda.nl/jaarrekening2021


Reacties