'Het beste uit twee werelden'

'Het beste uit twee werelden'

BMW heeft de ambitie geformuleerd om de meest duurzame fabrikant ter wereld te zijn. Die focus op innovatie en digitalisering kan niet zonder een efficiënte samenwerking in de keten. BMW- en MINI-dealers Hans Seversen Breeman hebben die uitdaging aangenomen en zijn in februari jl. met elkaar gefuseerd. De directie bestaat uit Hans Severs, Jorik Meesters, Rob Severs en David van de Moosdijk. Vandaag spreken we met Rob en David over de toegevoegde waarde van die krachtenbundeling.

“Wat ons bindt, is ons rotsvaste geloof in de merken BMW en MINI”, trapt David van de Moosdijk af. “De autobranche maakt een ingrijpende transitiefase door. De vrijheid om mobiel te zijn, staat op gespannen voet met de schade die aan het milieu wordt aangebracht. Die spagaat vraagt om een fundamentele herziening van de industrie. BMW en MINI maken serieus werk van innovatie en verduurzaming en daar willen wij als bedrijf graag bij aanhaken. De efficiencyslag van de brandstofmotor heeft in de afgelopen twintig jaar slechts in kleine stapjes vooruitgang geboekt, waar we nu onze zevenmijlslaarzen moeten aantrekken om het tij te keren. BMW heeft aangekondigd dat het nog vóór 2030 volledig wil overschakelen naar de productie van elektrische modellen. Het bedrijf gaat zijn footprint minimaliseren door meer materialen op natuurlijke basis te gebruiken, die beter gerecycled kunnen worden. Je hebt het dan over mega-investeringen voor een bedrijfstak die als traditioneel te boek staat. Schaalvergroting is een voorwaarde om dat te bereiken.”

Lees meer

 


Reacties