Great place to work!

Great place to work!

Het gaat goed met de economie, zeker voor veel ondernemende MKB-ers. Er gebeuren weer mooie dingen en de rendementen en geldstromen verbeteren. Het gevolg is een betere focus op de toekomst en een betere financiële huishouding.

Is alles nu hosanna? Nee, helaas niet. Ook de ondernemingen die goed gaan, lopen tegen belemmeringen aan. Eén van de grote belemmeringen is de beperkte beschikbaarheid van goed personeel. Het succes en de kwaliteit van een onderneming is voor een groot deel afhankelijk van goede medewerkers. Juist door de aantrekkende economie is er onvoldoende aanwas van personeel in relatie tot de behoefte. Ik hoor veel cliënten zuchten en steunen op zoek naar vervanging en uitbreiding van personeel. Ik merk dat ook in mijn eigen onderneming.

Maar is ook nog iets anders aan de hand. Jonge mensen, vaak nog aan het begin van hun carrière, zitten vaak anders in de wedstrijd. Ze zijn zeker geëngageerd en hebben een goede focus op hun werk, maar willen meer balans tussen werk en privé. Positie en status spelen veel minder
een rol, het gaat om leuk en mooi werk en het verwerven van competenties. Voor de wat oudere ondernemers is het wennen, maar dit is de nieuwe werkelijkheid.

Willen de actieve MKB-ers de komende jaren goede ondersteuning houden van betrokken en goed gekwalificeerd personeel, dan zal de propositie voor hen anders moeten worden. Ik merk bij mijn cliënten die hier voor openstaan, maar ook bij PKF Wallast, dat het werkt. Maak van je onderneming ‘a great place to work’. Mensen zullen eerder bereid zijn om voor je te komen werken. Bovendien leidt de nieuwe insteek tot inspiratie en creativiteit die het succes van de onderneming ten goede komen.

Die ‘great place to work’ gaat verder dan alleen interessant en uitdagend werk. Het gaat ook om flexibiliteit in arbeid, vertrouwen, het creëren van een wij-gevoel en dus openstaan voor ideeën van medewerkers.

Moeten we dan iedereen maar aannemen? Nee, ook in een tijd van schaarste is het belangrijk kritisch te blijven op wie je aanneemt. Het zullen en moeten mensen zijn die het verschil maken of in ieder geval de potentie hebben het verschil te maken. Bij mij werkt het om de sollicitanten te vragen hoe ze zelf tegen situaties aankijken en wat hun ideeën zijn voor oplossingen en kansen. In het eerste gesprek zie je direct wie het verschil maakt. Dat zijn de medewerkers die initiatief nemen, misschien soms eigenwijs overkomen, maar in ieder geval een drive hebben de onderneming succesvol te laten zijn en verder te laten groeien. Dat zijn de vrouwen en mannen die al snel het voortouw nemen en zorgen dat de onderneming minder afhankelijk wordt de ondernemer/eigenaar zelf.
PKF Wallast is voortdurend op zoek naar dit soort mensen op het gebied van accountancy, fiscale advisering en voor de bedrijfsjuridische praktijk. Het is fijn als je dit soort mensen kan binden aan je onderneming, want je doet het dan als ondernemer niet meer helemaal in je eentje. Tegelijkertijd is de onderneming vervolgens ook veel beter overdraagbaar. Of beter gezegd, overdraagbaar voor een betere prijs.
Wie met deze ontwikkeling meegaat, zal oprecht kunnen zeggen: goed personeel is goud waard!

Eric Gort is al jarenlang als partner verbonden aan PKF Wallast. Hij adviseert voornamelijk ondernemende MKB bedrijven en hun DGA ́s in Haarlemmermeer en de Bollenstreek.

 


Reacties