Gezondheidszorg neemt duurzaamheid serieus

Gezondheidszorg neemt duurzaamheid serieus

In de Gezondheidszorg speelt duurzaamheid al enige tijd een grote rol in het beleid van de instellingen en heeft ook de werkvloer ondertussen bereikt. Ziekenhuizen zijn bezig met de Green Deal in de zorg, waarbij naast de route naar klimaatneutraal in 2050 ook de gezondheid van cliënten en werknemers op de agenda staat, afvalproblematiek en een stuk bewustwording over klimaat en milieu.

CO2-routekaart
Sinds 2019 wordt in de gehele gezondheidszorg ook gewerkt met een CO2-routekaart, die verplicht is voor de wat grotere instellingen met een EED-verplichting vanuit de EU. De CO2-routekaart stipt de maatregelen aan op de horizon die betrekking hebben op energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Investeringssubsidie
In 2021 is een stimuleringsregeling gestart met de naam DUMAVA waarbij een investeringssubsidie wordt gegeven aan initiatieven in Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Een aantal klanten van EE Care heeft hier gebruik van gemaakt en samen met EE Care hierop ingeschreven, wat voor drie projecten een bedrag van totaal 2 miljoen euro aan subsidie opleverde. In 2023 komt er op 18 september een vervroegde openstelling van de DUMAVA regeling, waarbij de eigenaren van maatschappelijk vastgoed opnieuw kunnen inschrijven. EE Care kan voor haar klanten ondersteuning bieden bij het maken van keuzes en bij het indienen van de aanvraag van de subsidie.

Stichting Alrijne, Stichting Marente, Stichting Topaz en Stichting Rivierduinen hebben in 2021 reeds een poging gedaan om de DUMAVA subsidie in de wacht te slepen. Doordat de subsidiepot op één dag ruimschoots was overvraagd, is er door loting bepaald wie een bijdrage kreeg. Een aantal projecten van onze klanten kreeg budget en daarmee zijn ze aan de slag gegaan. Bij scholengemeenschap SCOL is men al jarenlang bezig met verduurzaming en zijn er ook nu weer plannen een aantal schoolgebouwen volledig te strippen. Ook hier wordt gekeken naar de nieuwe openstelling van de DUMAVA regeling.

Ervaringen
In het artikel op de website va EE Care vertellen een aantal klanten over hun vorderingen met deze duurzame ambities.


Reacties

WhatsApp us!