Gemeente Katwijk en Stichting Ondernemersfonds Katwijk tekenen nieuw convenant

Gemeente Katwijk en Stichting Ondernemersfonds Katwijk tekenen nieuw convenant

Stichting Ondernemersfonds Katwijk en de gemeente Katwijk hebben maandagavond een convenant gesloten voor de voortzetting van het fonds voor de komende jaren. Wethouder Jacco Knape (Economie), voorzitter Krijn van der Spijk, secretaris Jan Haasnoot en penningmeester Wim Driebergen tekenden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Ondernemersfonds Katwijk.

Doel ondernemersfonds
Stichting Ondernemersfonds Katwijk verzorgt de financiering van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Katwijk. Met de geldmiddelen die worden geheven van ondernemers, instellingen en sportverenigingen worden deze groepen via het ondernemersfonds financieel geholpen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld activiteiten of promotie. Dit komt ten goede aan de samenwerking, de economie en de inwoners van de gemeente Katwijk. 

Evaluatie
Het ondernemersfonds is opgericht in 2011 en heeft de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse nieuwe ondernemers- en sportcollectieven. Uit de evaluatie van het fonds kwam de conclusie dat het ondernemersfonds nog steeds in een duidelijke behoefte voorziet. Dankzij het ondernemersfonds zijn er veel zaken geprofessionaliseerd en tot stand gebracht voor ondernemers en inwoners.

Wethouder Jacco Knape onderschrijft het belang van het ondernemersfonds: “Het ondernemersfonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen verschillende groepen van ondernemers en de gemeente. Het is opvallend dat de ondernemers en de gemeente elkaar steeds beter weten te vinden. Dit is mede een verdienste van het ondernemersfonds.”

Voorzitter Krijn van der Spijk van Stichting Ondernemersfonds Katwijk vult aan: “Daarnaast zien inwoners ook de gezelligheid van verschillende evenementen waaraan ondernemersverenigingen hun bijdrage leveren. Ook bijvoorbeeld de jaarlijkse sportverkiezingen in de gemeente en de aanschaf van diverse AED’s zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een structurele bijdrage vanuit het fonds”.

Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is het fonds klaar voor de volgende fase in zijn bestaan. In 2030 staat een nieuwe evaluatie gepland. 


Reacties

WhatsApp us!