Gemeente in gesprek met ondernemers over bedrijventerreinen

Gemeente in gesprek met ondernemers over bedrijventerreinen

Tijdens een bijeenkomst met Katwijkse ondernemers is uitvoerig gesproken over de regionale bedrijventerreinenstrategie. Deze strategie is opgesteld door verschillende gemeenten en heeft betrekking op de Economie071-regio. In dit gebied werken ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio samen om de regionale economie te versterken. Het gaat hier om de gemeenten Katwijk, Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Alle reacties zijn verzameld en worden meegenomen bij de verdere aanscherping van de strategie. Daarnaast wordt de input gebruikt om het regionale uitvoeringsprogramma vorm te geven.

Cijfers ruimte en inrichting

De vraag naar bedrijventerrein tot 2030 is becijferd op 47,2 à 63,5 hectare. Die ruimte is niet alleen nodig voor uitbreiding van bedrijven,  maar is ook noodzakelijk voor vervangingsruimte als gevolg van het omzetten van bedrijventerrein naar andere functies, zoals wonen. Alle partijen gaan zich inspannen om locaties daadwerkelijk als bedrijventerrein te bestemmen en/of eventuele ruimte die verloren gaat, ergens anders te compenseren. Ook geven gemeenten aan tot 2030 geen andere bedrijventerreinen om te zetten, zodat er een investeringszekerheid voor ondernemers ontstaat. 

Strategische ligging

Wethouder Jacco Knape: “Het was goed te zien dat zo`n 50 Katwijkse ondernemers tijd hebben vrijgemaakt om te luisteren en mee te denken. Met deze strategie hopen we het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren en een toename van werkgelegenheid te creëren. In de gemeente Katwijk is van oudsher een sterke traditionele sector actief. Dit willen we behouden, maar aanvullend daarop is Katwijk ook bezig met het verbreden van bedrijvigheid naar nieuwe kennisintensieve sectoren. Zo is er bijvoorbeeld de ontwikkeling van Unmanned Valley op voormalig vliegveld Valkenburg. Onze regio is niet alleen strategisch gelegen, precies tussen Amsterdam en Rotterdam en Den Haag, maar heeft ook veel te bieden op het gebied van kennis, ontwikkeling en innovatie. Dit biedt in de eerste plaats kansen voor onze eigen ondernemers, maar daarnaast ook voor ondernemers die zich in Katwijk willen vestigen.” 

Persoonlijk gesprek

Tijdens de sessie kwamen verschillende zaken aan de orde. Zo is er gesproken over de inhoud van de regionale strategie, eventuele nieuwe locaties, het werkpark Valkenburg en over het uitvoeringsprogramma. Wat opviel is dat ondernemers op zoek zijn naar segmentatie per bedrijventerrein. Belangrijk hierbij zijn de ontsluitingswegen. Ook ging de discussie over het versterken en uitbreiden van de traditionele bedrijvigheid, tegenover ruimte houden en creëren voor nieuwe bedrijvigheid, zoals kennisintensieve industrie.  Er zijn ook een aantal individuele casussen besproken. Alle informatie wordt meegenomen. Daarnaast heeft de wethouder benadrukt altijd open te staan voor persoonlijke gesprekken wanneer een ondernemer hier behoefte aan heeft.”


Reacties