Gemeente Amstelveen zet in op ontwikkeling kunst en cultuur

Gemeente Amstelveen zet in op ontwikkeling kunst en cultuur

Als je bekijkt waar het goed gaat in de Westerse wereld, dan blijkt dat overal te zijn waar de culturele sectorgoed ontwikkeld is. “Wie wil er nou investeren in een gebied waar geen cultuur aanwezig is?”, stelt HerbertRaat, wethouder in het college van Amstelveen met kunst en cultuur in zijn portefeuille. “Een goed ontwikkeldecultuursector is een randvoorwaarde voor een goede economie en biedt kansen voor de regio!”

'Randvoorwaarde voor een goede economie'

Bij zijn aantreden in 2018 wilde wethouder Raat graag de cultuurportefeuille. Hij zag veel kansen voor verbetering. “Amstelveen heeft heel veel moois en een prima infrastructuur, maar alles was ontzettend versnipperd. Het waren allemaal eilanden. Iedereen keek naar elkaar in plaats van te bekijken wat belangrijk is voor het geheel en de stad. Er moest een sfeer gecreëerd worden die prikkelt en waar mensen graag aan willen meedoen. Cultuur leek een beetje een ondergeschoven kindje. Dat moest veranderd worden.”

‘De stad als podium’
Raat benaderde Rubiah Balsem om voor de gemeente Amstelveen te komen werken als strategisch adviseur kunst en cultuur. Onder haar begeleiding is in samenwerking met het culturele veld en andere betrokkenen de Cultuuragenda 2020-2024 opgesteld die in december 2019 is vastgesteld door de raad. Deze langetermijnvisie op de culturele infrastructuur vormt een gezamenlijke horizon om tot een sterke culturele infrastructuur in Amstelveen te komen. Die visie is nodig om het culturele aanbod goed zichtbaar te maken, de doelgroepen beter te bereiken, kunst en cultuur in de wijken te krijgen en om een impuls aan de vernieuwing van die infrastructuur te geven.

Kentering
“Binnen twee jaar is er een kentering gekomen die ongekend is”, stelt de wethouder. “Dat smaakt naar meer. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat cultuur niet meer op een eilandje zit. Cultuur is een veel belangrijkere asset dan we altijd gedacht hebben.”

'Ik zie nu al voor me waar straksconcerten gaan komen en waar je ’s avonds op het terras gaat zitten'

“Je kunt cultuur als vliegwiel gebruiken voor bepaalde stedelijke ontwikkelingen”, vult Balsem aan. “Het kan bijdragen aan de leefkwaliteit van de omgeving. Mensen hebben de behoefte om te recreëren in de nabije omgeving. Je hebt Amsterdam om de hoek zitten. Daar moet je als gemeente Amstelveen niet mee willen concurreren, maar je moet het juist benutten. Wat heeft Amsterdam niet, en kunnen wij dat hier in Amstelveen organiseren? Amstelveen zou als voortuin van de Metropoolregio Amsterdam kunnen dienen. Dat is een kans om meer creatieve en innovatieve ontwikkelingen naar je toe te trekken als gemeente.”

Adviesraden
De gemeente laat zich graag adviseren als het gaat om kunst en cultuur. Om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om bij voorbeeld de ontwikkeling van de kunst en cultuur in de gemeente of de aankoop van kunst, heeft zij twee adviesraden in het leven geroepen. In de in 2019 opgezette Amstelveense Adviesraad Cultuur zitten deskundigen met verschillende expertises binnen de kunst en cultuur die de gemeente onder meer helpen bij het vormgeven van de langetermij nvisie om de cultuursector naar een hoger plan te tillen en samenwerkingen te zoeken binnen en buiten de gemeentegrenzen. De Adviescommissie Beeldende Kunst is in 2020 opgericht om de gemeente advies te geven over beeldende kunst, waaronder het aankopen van kunst en plaatsing daarvan in de openbare ruimte.

Murals
Uit een inwonersonderzoek van 2020 bleek dat er in Amstelveen een hele grote behoefte is om te participeren in kunst en cultuur. De culturele instellingen spelen hierop in door bewoners vaker te betrekken bij hun ideeën. “Zo zijn we bezig met een tijdelijke kunstroute en een project om murals te creëren in de wijken”, geeft Balsem aan. “Bij het laatste betrekken we jongeren en daar komen heel verrassende ideeën uit voort.”

Culturele hotspot
In de komende jaren gaat er heel veel gebeuren in het Stadshart (onder meer de komst van een nieuwe bioscoop en uitnodigende etalages), maar ook het Oude Dorp met Museum JAN en de Annakerk wordt verder ontwikkeld. “Door bij cultuur betrokken mensen is de Annakerk een culturele hotspot geworden. Wij hebben hen alleen hoeven faciliteren”, zegt Raat. “Ik zie nu al voor me waar straks concerten gaan komen en waar je ’s avonds op het terras gaat zitten.”

Subsidies
Om vernieuwing te stimuleren gaat het standaard verstrekken van subsidies op de schop. Het is de bedoeling om na vier jaar de balans op te maken. “Je hebt het geweldig gedaan in die vier jaar, maar nu is het tijd voor wat anders”, legt Raat uit. “We zien nu bij voorbeeld de landelijke ontwikkeling dat kleinschaligere initiatieven gericht op de lokale omgeving en regio belangrijker worden. De vanzelfsprekendheid gaat er af. Zo houd je mensen scherp en het werkt enthousiasmerend.” Balsem wij st op initiatieven vanuit de wijken of van kunstenaars. Grote instellingen weten de weg wel te vinden naar de subsidiestromen, maar kunstenaars, theatermakers en buurtvrijwilligers moet je op een andere manier faciliteren. “Ze zouden op een makkelijkere manier subsidieaanvragen moeten kunnen indienen. Daarnaast moeten we promoten dat die ruimte er is om te investeren.”

Culturele broedplaatsen
Amstelveen heeft in vergelijking tot andere gemeenten weinig ateliers. Zo heeft Aalsmeer bij voorbeeld het Art Centre, een initiatief van een ondernemer die kassen heeft omgebouwd tot culturele broedplaatsen. Balsem: "We zijn nu aan het kijken naar een aantal panden in Amstelveen die zeer geschikt zijn als broedplaatsen voor creatieve ondernemers. Zij zijn vaak vanuit het ambachtelijke bezig, die moet je ook een plek geven. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van een aantrekkelijke cultuursector voor inwoners en investeerders en dus een goede economie!” 

Gemeentelijk kunstbezit
De gemeente Amstelveen heeft een omvangrijke kunstcollectie, met onder meer een paar werken van Karel Appel. Alles lag opgeslagen in depots. “We hebben een inventarisatie gemaakt. Daaruit zijn hele mooie dingen naar voren gekomen”, stelt wethouder Raat. In het tweede of derde kwartaal van 2022 gaat het gemeentelijk kunstbezit tentoongesteld worden in Museum JAN en het Cobra Museum. Dan kan heel Amstelveen ervan genieten. “Dit kan ook weer dienen als inspiratiebron voor lokale kunstenaars”, voegt Balsem toe. 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties