Extra middelen nodig voor infrastructuur in Randstad

Extra middelen nodig voor infrastructuur in Randstad Foto: VNO-NCW West

Extra financiële middelen zijn hard nodig om onze samenleving klaar te maken voor de toekomst. “Om de Randstad bereikbaar te houden, zijn forse investeringen in de infrastructuur gewenst, vooral openbaar vervoer”, zegt Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, in een reactie op de Miljoenennota.”

Veel economische activiteiten concentreren zich in de Randstad en de economie groeit. Inherent daaraan is een toename van de mobiliteit. Bovendien willen steeds meer mensen zich vestigen in dit verstedelijkte gebied. Er liggen bouwplannen voor 450.000 nieuwe woningen in Noord- en Zuid-Holland (tot 2040). Die zullen ontsloten moeten worden, zodat de bewoners hun werk of andere bestemmingen kunnen bereiken. Het is goed dat het kabinet ook in 2020 fors inzet op vervanging en renovatie van wegen, spoor, bruggen en sluizen en blijft investeren in het oplossen van knelpunten in de infrastructuur. “Maar om te voorkomen dat het verkeer in de Randstad vastloopt, zijn extra investeringen nodig, bovenop de MIRT-uitgaven”, aldus Audrey Keukens. “Urgent zijn het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, de snelweg A8-A9 en het lightrailnet in Zuid-Holland.”

Noord-Zuidlijn 
Als de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken van Amsterdam-Zuid naar Schiphol en Hoofddorp ontstaat er ruimte voor internationale treinen op de stations Schiphol en Amsterdam. Keukens: “Passagiers die op Schiphol landen kunnen dan met de trein in plaats van het vliegtuig naar Europese bestemmingen, wat ook beter is voor ons klimaat. Deze metroverbinding moet de eerste schakel zijn in een net van nieuwe spoorwegverbindingen. Het mogelijk nieuwe Investeringsfonds kan voor versnelling zorgen.”

A8-A9
Al zestig jaar wordt gesproken over de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8-A9. Deze is van grote toegevoegde waarde als Oost-West verbinding in de metropool Amsterdam (tussen Zaandam en Heemskerk). Bovengrondse aanleg lijkt uitgesloten omdat de verbinding dwars door de Stelling van Amsterdam loopt, dat tot Unesco-erfgoed behoort. Een tunnel is de oplossing, maar deze is vanwege de hoge kosten nog niet omarmd door het Rijk.

Lightrail 
Keukens: “Het spoortraject Rijswijk-Delft-Zuid moet naar 4 sporen worden uitgebreid. Hiermee heeft de spoorlijn Leiden-Dordrecht overal 4 sporen, en kan zich daardoor ontwikkelen tot hoofdstedelijke as. De 2 extra sporen kunnen ingezet worden voor hoog frequent lightrail, zodat je straks zonder spoorboekje om de paar minuten op een sneltram kunt stappen.”

Stikstof
Behalve aanleg van infrastructuur is het bouwen van woningen van belang. Keukens: “Het mag niet zo zijn dat door de stikstofuitspraak van de Raad van State bouwprojecten stil liggen en zelfs geschrapt worden. Werkgevers hebben al een personeelstekort. Personeel komt niet naar de Randstad zonder beschikbare en betaalbare woningen.”


Reacties