Efficiënter en schoner goederenvervoer in de Leidse binnenstad

Efficiënter en schoner goederenvervoer in de Leidse binnenstad

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met bijna 40 andere gemeentes. Daarin is afgesproken om in 2025 een zero-emissie-zone in te voeren voor goederenvervoer. Alleen schone vervoersmiddelen mogen dan nog de binnenstad in. Dat heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemers.

Het doel van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is minder vervoersbewegingen, een schonere lucht en betere bereikbaarheid. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de (binnen)stad. En daar heeft iedereen baat bij.

Bijdrage aan een leefbare, duurzame en bereikbare stad
Wethouder Ashley North van de gemeente Leiden vindt dat ZES een belangrijke bijdrage levert aan een leefbare, duurzame en bereikbare stad: “Om ervoor te zorgen dat onze historische binnenstad nu en in de toekomst een aantrekkelijke en economisch bloeiende plek blijft, moeten we actie ondernemen. Leiden wordt steeds drukker en de ruimte die we hebben, is schaars. We zien kansen om deze ruimte anders in te delen. Meer plaats voor de fiets, voetganger en groen, maar ook voor schonere vervoersvormen. Samen met de ondernemers gaan we de komende jaren op zoek naar oplossingen voor goederenvervoer zoals schone en geluidsarme voertuigen en stadsdistributiepunten.”

Lees meer

 


Reacties