Eerste hulp bij duurzaamheidsvraagstukken

Eerste hulp bij duurzaamheidsvraagstukken

Vroeg of laat krijgen alle ondernemers met verduurzaming te maken, of dit nu is ingegeven door hun eigen missie, door de steeds strengere wet- en regelgeving of door financiële consequenties. Opdrachtgevers willen inzicht in de duurzaamheidsprestaties van hun ketenleveranciers en ook klanten en potentiële werknemers stellen vaker kritische vragen. Dus ja, reden genoeg om serieus werk te maken van een duurzame, toekomstbestendige koers voor het bedrijf. Maar waar te beginnen? Grant Thornton zag steeds meer ondernemers worstelen met die vraag en kwam met een adequaat antwoord. Het accountancy- en advieskantoor bracht zijn brede duurzaamheidsdienstverlening samen onder de noemer ‘Impact House’. Senior manager en adviseur Annemieke Bos trekt vijf belangrijke lessen uit de vele duurzaamheidstrajecten die zij begeleiden.

Impact House van Grant Thornton

  1. KIJK VERDER DAN ALLEEN NAAR ’GROEN’

Tegenwoordig zijn steeds meer mensen zich bewust van de klimaatcrisis en het belang van energiebesparing, CO2-reductie of verantwoord materiaalgebruik. Voor de toekomstbestendigheid van een onderneming is het echter van belang om breder te kijken dan alleen naar groen en milieu. Dan komen ook de sociaal-maatschappelijke impact en elementen van goed bestuur en bedrijfsethiek aan bod, met thema’s als diversiteit en inclusie, duurzame inkoop, mensenrechten en integriteit. Ook hier liggen nog voldoende uitdagingen waarmee bedrijven aan de slag kunnen en die vaak samenhangen met elkaar.

  1. BEGIN BIJ AMBITIE EN STRATEGIE

Nieuwe Europese wetgeving verplicht met name grote organisaties om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Grant Thornton voert audits op deze duurzaamheids- informatie uit. Rapporteren is echter geen doel op zichzelf en is nadrukkelijk bedoeld om bedrijven in beweging te krijgen bij de ontwikkeling van hun eigen duurzaamheidsstrategie. Dit begint bij het formuleren van heldere ambities. Wilt u koploper zijn of doet u alleen het minimale? Op welke vlakken wilt u de potentiële positieve impact van het bedrijf vergroten of juist de negatieve impact verkleinen? Zulke strategische keuzes zijn nodig om tot een duidelijke aanpak te komen. Wij helpen bedrijven om daarin hun eigen positie, focus en tempo te bepalen.

  1. BRENG FOCUS AAN EN VERZAMEL DATA

Duurzaamheid kan stranden op goede bedoelingen. Dan vertelt een bedrijf trots dat het koffiecups recyclet, terwijl het geen idee heeft van de negatieve impact van vervuilende productieprocessen of arbeidsomstandigheden in productielanden. Zonder richting gaan initiatieven alle kanten op. Begin daarom met het aanbrengen van focus op basis van grote uitdagingen in de sec- tor, en op basis van duurzaamheidsrisico’s of -kansen voor uw onderneming. Zo brengt u in kaart wat voor het bedrijf de drie meest belangrijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan. Welke data heeft u dan nodig om een goede analyse van uw impact te maken, zodat u op een haalbare manier invulling kunt geven aan uw duurzame agenda?

  1. STEL CONCRETE DOELEN

Voor het sturen op duurzaamheid zijn uiteindelijk concrete doelstellingen en resultaten nodig. Dus als u ambities formuleert zorg dan ook dat u ze kunt meten en monitoren. Hoe concreter bedrijven dit inrichten, hoe beter zij weten wat hun nog te doen staat. Tijd en middelen kunnen dan effectief worden ingezet.

  1. NEEM DE MENSEN MEE, EN DE ORGANISATIE OOK

Heeft u voor ogen welke kant u uit wilt met duurzaamheid? Dan is het van belang uw strategie en doelstellingen succesvol in de praktijk te brengen. Het is bijvoorbeeld essentieel dat taken en verantwoordelijkheden rondom duurzaamheid en impact op alle niveaus helder zijn en om te bespreken wat er gebeurt als doelen niet worden behaald. Pas wanneer verduurzaming uitgroeit tot een vast agendapunt binnen de organisatie, worden duurzame ambities van en voor iedereen en kan iedereen een concrete bijdrage leveren.

Impact House
Onder de naam Impact House heeft Grant Thornton de krachten gebundeld van adviespraktijken Sinzer, Avance Impact en Wolfs Company. Daarmee haalde Grant Thornton zeer veel kennis en ervaring in huis op het gebied van Sustainability & Impact Services. Impact House is partner in de ontwikkeling van duurzaamheids- en impactstrategieën en helpt organisaties voortgang te meten op hun doelen, te rapporteren en continu te verbeteren. Voor meer info: www.gt.nl/impact-house

GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.
Flemingweg 10
2400 CG Alphen aan den Rijn
www.grantthornton.nl


Reacties

WhatsApp us!