Economie Leidse regio blijft zich ontwikkelen

Economie Leidse regio blijft zich ontwikkelen

De economie van de Leidse regio blijft zich ontwikkelen, volgens de recent gepubliceerde Index071. De Index, die jaarlijks wordt opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van het samenwerkingsverband Economie071, toont sterke scores op de thema’s ‘kenniseconomie’, ‘ondernemerschap’ en ‘onderwijs’. Dit resultaat laat zien dat de regio-economie groeide, ondanks de impact van de coronapandemie en andere uitdagingen zoals klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Fleur Spijker, wethouder van de gemeente Leiden en voorzitter van Economie071, is blij met de positieve uitkomst van de Index071. "Ik ben ontzettend trots op de flexibiliteit die bedrijven en organisaties hebben laten zien. Hun veerkracht maakt het verschil", aldus Spijker. De onderzoekers wijzen ook op enkele aandachtspunten om verdere groei te verzekeren. Een belangrijk punt is het aantrekken en behouden van voldoende opgeleid personeel, zowel hooggeschoold als met name technisch talent op mbo 3 en 4 niveau. Daarnaast is het volgens de onderzoekers noodzakelijk om ook meer talent van buiten de landsgrenzen aan te trekken. Open grenzen en internationalisering zijn dan ook van groot belang voor een sterke regionale economie. Verder vraagt de opmars van zelfstandigen en kleine bedrijven om een brede kijk op de ruimte voor werken en waar dat mogelijk is. Tot slot wordt het steeds belangrijker om samen te werken met andere kennisregio's om interessant te blijven voor investeerders, bedrijven en jong talent. De 071-regio heeft schaalgrootte nodig om succesvol te blijven.

Jacco Knape, wethouder van de gemeente Katwijk, is ook tevreden over de resultaten van de index:  “De monitor helpt ons bij het signaleren van regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan de toenemende behoefte aan mbo-geschoolden, de opmars van kleine bedrijven en de behoefte aan stageplekken in de regio. Als regio is het belangrijk om daar nu al op in te spelen. De gemeente Katwijk levert daarnaast met een groot woningbouwprogramma en veel mbo-geschoolden een belangrijke bijdrage aan het veerkrachtig houden van de regio.”

De Index071 meet de ontwikkeling van 29 parameters die relevant zijn voor de economische agenda van Economie071. Het indexcijfer van dit jaar is 113, wat betekent dat er een stijging is van 13 indexpunten sinds het basisjaar 2016. De stijging van het afgelopen jaar omvat 3 indexpunten. De Index071 laat zien dat de regio-economie van Leiden zich in een stijgende lijn bevindt en dat er nog volop kansen zijn voor verdere groei en ontwikkeling.


Reacties

WhatsApp us!