Doorstart na faillissement

Doorstart na faillissement

Soms maakt een onderneming een doorstart na faillissement. Maar wat betekent dat en wat zijn de gevolgen?

Wanneer kan een doorstart?

Het feit dat een onderneming failliet verklaard is, betekent dat het bedrijf zijn schulden niet meer kon betalen. Maar een onderneming vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. Dat is dan de gezamenlijke  waarde van de bedrijfsmaterialen, het onderhanden werk, toekomstige opdrachten, een klantenbestand en alles wat waarde vertegenwoordigt. Samen noemen we dat de activa van de onderneming.

Als de curator benoemd is, direct na de uitspraak van het faillissement, zal hij of zij eerst beoordelen of een doorstart mogelijk is. Bij een doorstart worden alle activa van de onderneming samen doorverkocht, zodat de overnemende partij de activiteiten van de failliete onderneming kan voortzetten. De schulden (passiva) blijven achter in het faillissement en de schuldeisers delen dan in de opbrengst van de verkoop van het totaal van de activa (de hele onderneming). Het voordeel daarvan is, dat de activa samen meer waard zijn dan wanneer ze “los”, dus stuk voor stuk (bijvoorbeeld op een veiling) verkocht worden. Die meerwaarde wordt gevormd door de verwachting dat er toekomstig werk uit de doorstart voortkomt en daar hebben kopers geld voor over.

De reden van het faillissement moet dan wel gelegen zijn in omstandigheden die de doorstarter het hoofd kan bieden. Bijvoorbeeld een eenmalige tegenslag (bijvoorbeeld omzetverlies vanwege sluiting door corona) die de schulden heeft doen oplopen. Omdat de schulden achterblijven kan de doorstarter verder met de onderneming met achterlating van de schuldenlast.

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties