Denk mee over de toekomst van het stationsgebied

Denk mee over de toekomst van het stationsgebied Foto: Nu Vastgoed

Hoe ziet het Leidse stationsgebied er in de toekomst uit? Om de herontwikkeling van het gebied rondom station Leiden Centraal goed te kunnen aansturen maakt de gemeente Leiden een toekomstplan voor het gebied, een gebiedsvisie. De gemeente nodigt de stad uit om over deze visie mee te denken. Door de coronamaatregelen heeft de gemeente een uitgebreid programma opgesteld, zodat veel mensen mee kunnen praten.

Toekomstplan nodig
Het gebied rondom station Leiden Centraal is belangrijk voor Leiden en de regio. Het station is het zesde grootste station van Nederland en het aantal reizigers groeit waarschijnlijk flink in de toekomst. Het stationsgebied is een plek waar duizenden mensen de stad binnenkomen, een echte entree. Het gebied is ook aangewezen om woningen en kantoren te bouwen. Dichtbij een groot openbaar vervoer knooppunt kunnen duurzame manieren van vervoer en duurzaam ruimtegebruik gestimuleerd worden. 

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Het stationsgebied moet een eigentijds visitekaartje van onze stad en de regio zijn. Ook gaat dit een plek worden waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Nieuwbouw Lorentz is daar een voorbeeld van. De gemeente werkt nu al met bijna 30 partijen samen om van het stationsgebied de Duurzaamste Kilometer van Nederland maken. En het stationsgebied moet de binnenstad en het Bio Science Park meer met elkaar verbinden. Hoe gaan we deze en andere ambities invullen? Dat komt in de gebiedsvisie.” 

Gebiedsvisie
Een gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen wat er in de toekomst in ons stationsgebied gaat gebeuren en is daardoor een basisdocument. Het startpunt van het gesprek over de gebiedsvisie is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda beschrijft acht onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van ons stationsgebied. Eind januari is de gebiedsagenda 'Stationsgebied Leiden' vastgesteld door de gemeenteraad. 

Informeren
In het stationsgebied spelen veel verschillende belangen. En er is veel informatie over het stationsgebied beschikbaar. Daarom gaat de gemeente eerst iedereen informeren. Dat doet de gemeente onder andere met video’s, een digitaal spreekuur en speciale pagina’s op de website doemee.leiden.nl (zonder www ervoor). Daar is per onderwerp aangegeven wat de stand van zaken is en waar over meegedacht kan worden: de vertrek- en gesprekspunten.

Wethouder Spijker: “We beginnen niet op nul. In 2012 is een plan opgesteld dat nog steeds een belangrijke basis is. Door trends en ontwikkelingen zijn er volop nieuwe vragen naar voren gekomen, die we samen met de stad en de regio willen beantwoorden.” 

Denk en praat mee!
Vanaf 22 juni starten de inhoudelijke gesprekken. Iedereen kan op verschillende manieren meedenken. Wethouder Spijker: “In deze tijden, dat we elkaar minder zien, vind ik het belangrijk dat we elkaar persoonlijk spreken. Ik nodig mensen van harte uit om op verschillende manieren met ons in gesprek te gaan. Zo ga ik zelf speeddaten, zijn er verschillende enquêtes en over een tijdje starten we ook met online en telefonische bijeenkomsten. Het gaat misschien nu anders dan mensen gewend zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat we ook nu met elkaar over de toekomst van het stationsgebied kunnen praten!” 

doemee.leiden.nl
Alle informatie en activiteiten zijn te vinden op doemee.leiden.nl. Als mensen willen meepraten met dit project of andere projecten van de gemeente Leiden (door bijvoorbeeld een enquête in te vullen), kan dat na aanmelden op de website.


Reacties