De Toekomst: Que Sera Sera (whatever will be will be)

De Toekomst: Que Sera Sera (whatever will be will be)

Waar denk je aan als iemand je vraagt: hoe zie jij de toekomst? Denk je dan aan hoe je leven er over 10, 20 of 30 jaar uitziet? Of je nog gezond bent? Waar je dan werkt en of je werk nog hetzelfde zal zijn?

Ik zelf sta op het punt om een nieuwe stap te maken en wel die van kandidaat-notaris naar notaris. En daar komt een hoop bij kijken. Ik word ondernemer en daar hoort het schrijven van een dito ondernemingsplan bij, een heuse psychologische test om te kijken of ik integer genoeg ben om notaris te worden en tot slot nog een gesprek met de Commissie van Deskundigen. En pas dan, als alle lichten op groen staan, kan ik worden beëdigd. Een lang traject, maar ik kijk uit naar de uitdaging en de toekomst.

Verder denk ik bij de vraag naar de toekomst toch aan het ouder worden. Ik word zelf ouder, maar ook de mensen in mijn omgeving worden ouder. Sommigen blijven tot op hoge leeftijd gezond van lijf en leden, maar anderen gaan fysiek en mentaal achteruit. Het is voor iedereen vervelend als de gezondheid je langzaam in de steek laat, maar nog vervelender is het als je niet tijdig maatregelen hebt genomen om je naasten te beschermen/verzorgd achter te laten.

De notaris kan iemand alleen van dienst zijn als diegene nog wilsbekwaam is. Maar helaas moeten we weleens constateren dat iemand té lang heeft gewacht met de gang naar de notaris en kunnen we niets meer voor diegene betekenen. Als dan bijvoorbeeld het huis verkocht moet worden, dient de rechter iemand tot curator of bewindvoerder te benoemen. Deze persoon dient voor bepaalde rechtshandelingen namens de onder bewind/curatele gestelde persoon toestemming te vragen aan de rechter en dient bovendien ook rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter!

Het bovenstaande was te voorkomen indien tijdig de gang naar de notaris zou zijn gemaakt voor het opstellen van een levenstestament. In een levenstestament kan je namelijk zelf iemand aanwijzen, iemand in wie jij vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen op een moment dat je zelf fysiek en/of mentaal niet meer in orde bent.

Tot slot: hoe ziet het notariaat er over dertig jaar uit? Gaan we dan nog naar de notaris of zijn alle notariële akten gedigitaliseerd? Is er dan een centraal aandeelhoudersregister? Onze Koninklijke Notariële beroepsorganisatie is daar ook mee bezig en organiseert zelfs een congres over de toekomst van het notariaat. Het thema is Dromen, Durven en Doen en dat is precies wat ik nu ga doen. Dromen van een toekomst als notaris, de stap hier naartoe te Durven nemen en het gewoon met volle overtuiging te Doen.

Cindy den Haan-Lim, geboren in Amsterdam, werkzaam op het gebied van het onroerend goed, het familierecht, is estateplanner. Getrouwd en 2 jonge kinderen, woonachtig in Mijdrecht. Ontspant tegenwoordig door te moestuinieren in haar door haar echtgenoot zelf getimmerde moestuinbak van 1,1 m2.


Reacties