De toegevoegde waarde van EHBO binnen een onderneming

De toegevoegde waarde van EHBO binnen een onderneming

Iets dat mensen vaak opvalt wanneer ze voor vakantie of werk in het buitenland zijn? Hoeveel onveilige situaties je eigenlijk kunt meemaken of zien gedurende een dag. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het verkeer. Maar ook wanneer het gaat om de werkvloer. In Nederland is er (gelukkig) veel aandacht voor veiligheid. Zo zijn werkgevers onder meer verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het eerste dat bij veel mensen opkomt voor wat betreft veilig werken, is BHV. Maar wist je al dat EHBO ook van grote toegevoegde waarde kan zijn binnen een onderneming?

Waarom EHBO?
Hoe voorzichtig je ook bent, een ongeluk zit in een klein hoekje. Iemand kan bijvoorbeeld vallen, zich snijden of dreigen te stikken. Om ernstige gevolgen van een ongeluk te verkleinen of te voorkomen, is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen in een situatie waarin zijzelf of iemand anders fysiek letsel heeft opgelopen. Dit leer je tijdens een EHBO-cursus. EHBO is de afkorting van Eerste Hulp Bij Ongevallen.

“Met EHBO kun je levens redden.” Dat klinkt als een pakkende slogan, maar beschrijft treffend hoe bepaalde kennis van medische hulp een verschil van leven op dood kan maken. Het is dan ook niet voor niets dat veel kinderen op de basisschool al de belangrijkste levensreddende  handelingen leren bij een EHBO-cursus. Daarnaast is kennis van EHBO ook belangrijk voor een veilige werkvloer. Hoewel er immers veel aandacht is voor de preventie van bedrijfsongevallen, kan er alsnog eens iets gebeuren. Wanneer dat het geval is, is het belangrijk dat er kalm en adequaat gereageerd wordt om letsel onder controle te krijgen en niet te laten verergeren.

Het verschil tussen EHBO en BHV
BHV (bedrijfshulpverlening) is volgens de Arbowet verplicht binnen ondernemingen met medewerkers in dienst. Zelfs indien het gaat om slecht een enkele medewerker, of een stagiair of vakantiekracht. Een BHV’er heeft een verantwoordelijke taak, door als voorpost te fungeren totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd in geval van een calamiteit. Zo kan een BHV’er een beginnende brand bestrijden, een pand ontruimen en eerste hulp verlenen.

Hoe dit verschilt met een EHBO’er? Dat verschil bestaat uit de inhoudelijke kennis van het verlenen van eerste hulp. Zo heeft een EHBO’er een uitgebreidere en diepgaandere kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Ook weet zo iemand hoe hij of zij een slachtoffer over korte afstand kan vervoeren.

Is een EHBO’er verplicht op de werkvloer?
Tot 1994 gold de verplichting dat er binnen ondernemingen altijd een EHBO’er diende te zijn. Met de aanpassing van de Arbowet verviel deze verplichting, vanwege de geïntroduceerde voorgeschreven aanwezigheid van een BHV’er. Toch zijn er nog steeds bepaalde situaties en branches waarin minimaal een gecertificeerde volwassen EHBO’er aanwezig dient te zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenementen, trainingscentra met een zwembad en kinderopvanglocaties.

Is er binnen je onderneming een verhoogde kans op ongevallen? Dan kan tot slot ook uit een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) blijken dat een EHBO’er verplicht is. Een RI&E gaat in op de risico’s binnen de onderneming en het gevaar van ongevallen. Een RI&E is wettelijk verplicht bij iedere onderneming met medewerkers die in totaal meer dan veertig uur wekelijks werken.

Conclusie: EHBO is lang niet altijd verplicht, maar kan als aanvulling op BHV binnen een onderneming zeker waardevol zijn!


Reacties

WhatsApp us!