De Ronde Venen zet in op uitbreiding bedrijventerrein

De Ronde Venen zet in op uitbreiding bedrijventerrein

De gemeente heeft een ruimtebehoefteonderzoek laten uitvoeren onder bedrijven in De Ronde Venen. Doel was om inzicht te krijgen in de wensen en eisen van ondernemers en met die kennis aan een nog beter vestigingsklimaat en passende locaties te kunnen werken. Uit dit onderzoek blijkt dat de vraag naar ruimte vele malen groter is dan het aanbod. Reden voor de gemeente om in te zetten op uitbreiding van de ruimte voor bedrijven.

In het voorjaar hebben 217 bedrijven deelgenomen aan de marktpeiling over de ruimtebehoefte. Samen met een macro-economische prognose en een beeld van de kwaliteiten van de bestaande bedrijventerreinen is een goed beeld ontstaan van de opgaven en ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen. Er is ruimtebehoefte, de leegstand is onder frictieniveau en er zijn beperkte mogelijkheden om op de bestaande bedrijventerreinen te intensiveren. Er is tot 2030 in totaal 12 hectare netto aan nieuw bedrijventerreinareaal nodig om in de behoefte van bedrijven te voorzien. Daarvan is de ruimtebehoefte binnen nu en vijf jaar 5,5 hectare. Het aanbod aan uitgeefbare ruimte was in januari 2019 minder dan 1 hectare. Dat betekent dat het aanbod op korte termijn al opdroogt. Daarmee ontstaat de komende jaren een tekort aan bedrijfsruimte. De gemeente wil graag stevig inzetten om samen met het lokale bedrijfsleven de bedrijventerreinen vitaal te houden.

Inzet op uitbreiding
De gewenste uitbreiding kan voor een klein deel (maximaal 1,5 ha) worden gevonden door efficiënter gebruik te maken van de huidige ruimte. Voor een structurele oplossing is echter uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen noodzakelijk. Hiervoor is de medewerking van de provincie Utrecht nodig. Wethouder Rein Kroon (Economische Zaken): “De uitkomsten zijn niet onverwacht. Dankzij dit onderzoek hebben wij nu een duidelijk, goed onderbouwd beeld van de ruimtebehoefte. Dat is een krachtig middel om met de provincie in gesprek te gaan over uitbreiding van onze bedrijventerreinen en daarmee over een gezonde economische toekomst van onze gemeente.”

 


Reacties