De mijlpaal van de 200ste aansluiting is bereikt!

De mijlpaal van de 200ste aansluiting is bereikt!

“Sinds in 2016 de eerste aansluitingen werden gerealiseerd, is er heel wat gebeurd”, vertelt Arthur Venselaar, sinds twee jaar directeur van Glasnet Zoetermeer. “Op 6 september bereikten we de mijlpaal van de 200ste aansluiting. Die werd gerealiseerd bij BHV Nederland. Dit bedrijf verhuisde onlangs naar de Storkstraat en koos daar voor een aansluiting op ons glasvezelnetwerk.”


- Lees verder onder deze advertentie -

“BHV Nederland houdt zich bezig met opleidingen en advies op het gebied van bedrijfshulpverlening. We richten ons vooral op MKB-bedrijven. We kunnen bij deze bedrijven een risico-inventarisatie uitvoeren die niet alleen de aanleiding is voor het treffen van passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich calamiteiten voordoen, maar ook de basis vormt voor bedrijfshulpverleningstrainingen op maat. Het goed regelen van de bedrijfshulpverlening is voor bedrijven een voorwaarde om te mogen ondernemen”, aldus Kees Weerheim, directeur-eigenaar van BHV Nederland. “Met tien medewerkers en een pool van ongeveer veertig freelance instructeurs verzorgen we naast de talloze adviezen ook zo’n duizend trainingen per jaar. Aangezien alle gegevens waarmee wij werken – zoals contactgegevens, facturatiegegevens en planningen – extern opgeslagen zijn, kunnen wij niet zonder een glasvezelverbinding. In het pand waar wij voorheen gevestigd waren, hadden wij er ook al één. Al moet ik toegeven dat die niet zo stabiel was, maar ook niet van Glasnet Zoetermeer.” “Glasnet Zoetermeer wil de betrouwbaarheid en continuïteit van de glasvezelverbinding zo goed mogelijk waarborgen. Het netwerk is om die reden op verschillende punten redundant – meervoudig – uitgevoerd, zodat er altijd een back-up is wanneer er een ‘kink in de kabel’ zou komen”, bevestigt Venselaar. “In de straat is het netwerk enkelvoudig, maar als zich daar een probleem voordoet, is dat snel opgespoord. Eventuele storingen worden gegarandeerd binnen een halve dag opgelost.”

Lees meer 

 


Reacties