De maakindustrie, Let’s make things better!

De maakindustrie, Let’s make things better!

De Nederlandse maakindustrie is erg belangrijk voor onze economie en samenleving. Met innovatieve oplossingen en hoge productiviteit speelt deze sector een cruciale rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De sector draagt maar liefst 12% bij aan ons BBP en is nauw verweven met de dienstensector, goed voor 20% van onze economie.* Daarmee is het een van de belangrijkste economische sectoren van ons land, die sterk verbonden is met het onderwijs en onderzoek en bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de innovatiekracht van Nederland.

Bij SADC hechten wij grote waarde aan innovatie. Zo streven wij naar het ontwikkelen van Werklandschappen van de Toekomst: toekomstbestendige bedrijventerreinen die duurzaam en natuurpositief zijn. De definitie hiervan is echter steeds in ontwikkeling. Wat drie jaar geleden nog innovatief was, zoals de toepassing van zonnepanelen, is nu de norm voor bedrijven en consumenten.

Als gebiedsontwikkelaar voegt SADC net als de maakindustrie niet alleen economische waarde toe, maar ook maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld door bij te dragen aan werkgelegenheid. Dit is belangrijk voor de sociale en economische veranderingen die we doormaken. Zo heeft SADC jaren geleden al de stap gemaakt om zoveel mogelijk circulair te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het toepassen van bio-based beton en gerecycled asfalt op onze bedrijventerreinen.

Een goed functionerende samenleving draait niet alleen om het verdienen van geld. Zo vinden we thema’s zoals gezondheid en een schone leefomgeving nu belangrijker dan ooit en bovendien hebben we steeds meer aandacht voor natuur en milieu. Hoewel dit besef steeds verder is gegroeid, lijkt er voor de maakindustrie nog wel een stap te maken. De industrie zal duurzamer moeten werken, minder moeten uitstoten en minder afval dienen te produceren. Zodat er naast oog voor welvaart ook oog is voor welzijn en gezondheid.

De maakindustrie is van onschatbare waarde voor Nederland. Met gerichte investeringen in duur- zaamheid en circulariteit kunnen we de maak- industrie verder versterken en ervoor zorgen dat we blijven bijdragen aan niet alleen een welvarende samenleving, maar ook aan een duurzame toekomst. Want alleen als de maakindustrie verder verduur- zaamt, kunnen we zowel welvaart als welzijn hand in hand laten groeien. Let's make things better!

Tariq Khan (1986) is Manager Marketing Communicatie en Woordvoerder bij SADC, gebiedsontwikkelaar van onder andere Schiphol Trade Park, De President, PolanenPark en Business Park Amsterdam Osdorp. Daarnaast heeft hij 15+ jaar ervaring als freelance consultant. Hij was eerder werkzaam voor bedrijven in de Healthcare (Mediq), Finance (Octas.Statera) en Public Affairs (WePublic). Tariq heeft een Diploma in Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool van Amsterdam en zet zich in voor diversiteit en inclusie.

Tariq Khan | Manager Marketing Communicatie SADC | t.khan@sadc.nl | 020 – 206 66 40 | www.sadc.nl

 

*Bron: TNO Whitepaper: De waarde van de Nederlandse industrie


Reacties

WhatsApp us!