De binnenbaan bestaat een jaar 'We verkorten de weg naar werk'

De binnenbaan bestaat een jaar 'We verkorten de weg naar werk'

“We verkorten de weg naar werk voor kandidaten én we verkorten voor werkgevers de weg naar medewerkers. Onze kracht ligt in het vermogen om te verbinden. In het afgelopen jaar is gebleken dat onze ‘dubbele klantbenadering’ haar vruchten afwerpt.”

Patrick Verhoef, directeur-bestuurder van De Binnenbaan, Margreet van Driel, wethouder Arbeidsmarkt en Inkomen, en Jan-Jaap de Haan, manager Beleid Innovatie en Ontwikkeling bij De Binnenbaan, blikken samen terug op het eerste jaar waarin dit nieuwe ‘werkbedrijf’ actief was. Margreet: “We hebben De Binnenbaan opgericht omdat het tijd was voor vernieuwing. De wetgeving was veranderd, er was een veel bredere groep kandidaten en medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers stelden andere eisen. De Gemeenschappelijke Regeling waarop DSW ooit gebaseerd was, was ook al meer dan zestig jaar oud. In 2017 namen we vanuit de gemeente Zoetermeer het initiatief om op een andere manier te gaan werken, namelijk breder. Dus niet alleen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar voor álle werkzoekenden. Dat heeft geleid tot de oprichting van de overheids-bv De Binnenbaan op 1 juni 2020. Op 1 januari 2021 ging De Binnenbaan van start.”

Het nieuwe werkbedrijf De Binnenbaan is een totaalconcept waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar worden afgestemd en waarin álle werkzoekenden die met meer of minder ondersteuning geschikt zijn om te werken, naar werk worden begeleid.

Veel bereikt
“Deze brede aanpak betekent dat we nu veel meer werkzoekenden naar werk begeleiden: naast mensen met een beperking, begeleiden we ook mensen uit de bijstand of mensen die van de ene baan naar een andere baan willen overstappen. Die verbreding van de portefeuille was op zich al een flinke uitdaging. Daar kwam de coronacrisis en de onvoorziene omslag naar krapte op de arbeidsmarkt nog eens bij . Toch hebben we in het afgelopen jaar al heel wat kunnen bereiken”, aldus Patrick.

Jan-Jaap somt op: “Voor het gestructureerd screenen van kandidaten werd de ‘zelfredzaamheidsmatrix’ ingevoerd. Op basis van de uitkomst wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld. Die screening wordt bij kandidaten die al langere tijd niet aan de arbeidsmarkt hebben deelgenomen, vaak voortgezet tij dens de ‘Startbaan’, het door De Binnenbaan opgezette re-integratietraject. Kandidaten worden dan verder getest en getraind op bijvoorbeeld belastbaarheid. Ze worden ook ‘werkfit’ gemaakt. Na de Startbaan kunnen ze via WSP ZHC doorstromen naar ‘zo regulier mogelijk’ werk.” Met trots noemt hij ook de (door)ontwikkeling van bedrijfsscholen. De slagingspercentages liggen er hoog, mede door de baangarantie. “We hebben nu de Groenacademie en de Logistieke leerweg, een bedrijfsschool voor zorgberoepen is in wording. In het komende jaar zal het voor studenten ook mogelijk zijn om deelcertificaten praktijkvaardigheden ónder mbo2-niveau te behalen. Op die manier kunnen ze ook sterker de arbeidsmarkt op als een volledig diploma (nog) niet haalbaar is.” Krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen “De uitstekende relaties met het onderwijs zijn winst voor zowel de kandidaten als de werkgevers. Er worden hierdoor meer en makkelijker opleidingen ‘op maat’ ontwikkeld”, weet Margreet. “Ik heb ook veel respect voor wat De Binnenbaan in een jaar tijd heeft weten te bereiken op het gebied van bestaande en nieuwe relaties met werkgevers en ik neem mijn petje af voor de frisse, professionele uitstraling die aan dit nieuwe werkbedrijf is gegeven.”

'Werkgevers kunnen we maximaal ontzorgen'

In het kader van relatiebeheer heeft De Binnenbaan voor de leden van Netwerk Zoetermeer een bijeenkomst georganiseerd over inclusief ondernemen. Patrick: “De Binnenbaan is een sociaal betrokken bedrijf. Ondernemer onder ondernemers. We zijn verhuisd naar locaties waar we letterlijk tussen de vraag naar personeel zitten, zoals hier aan de Kristalstraat op Prisma. We werken vraaggericht en we hopen dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt ons de kans biedt om kandidaten aan werk te helpen die onder andere omstandigheden nooit in de buurt van meedoen op de arbeidsmarkt zouden zijn gekomen. Mijn oproep aan andere ondernemers is: sta hiervoor open! Vraag eens aan collega-ondernemers naar hun ervaringen met arbeidskrachten die via De Binnenbaan zijn ingestroomd en zij zullen bevestigen dat het doorgaans bovengemiddeld loyale medewerkers zijn. Gemotiveerd en trouw. De Binnenbaan ontzorgt de werkgever waar nodig met begeleiding en bijvoorbeeld loonsubsidieregelingen. Die ‘dubbele klantbenadering’ waarbij zowel de kandidaat als de werkgever centraal staat, maken we waar!”

WERKBEDRIJF DE BINNENBAAN
Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
079 – 363 34 00
www.debinnenbaan.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties