Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Raads- en collegevoorstel: Plan voor de Warmtevoorziening Leiden Zuidwest 19.0108 (12-3)
Het college van burgermeester en wethouders heeft ingestemd dat een warmtenet de voorkeursoptie is in het aardgasvrij maken van Leiden Zuidwest. Uit het onderzoek door bureau Over Morgen, blijkt dat een warmtenet voor alle buurten in Leiden Zuidwest meer dan dertig procent goedkoper is dan andere warmteoplossingen.
Een warmtenet betekent dat een ondergronds netwerk van leidingen warm water naar huizen stroomt, die hiermee worden verwarmd. De woningcorporaties met woningen in Leiden Zuidwest hebben ook aangegeven hun vastgoed aan te willen sluiten op dit net. De komende maanden wordt duidelijk hoe en wanneer een warmtenet aangelegd wordt in Leiden Zuidwest.
 
Collegevoorstel: Stand van zaken regionale samenwerking - maart 2019 19.0127 (19-3)
 
Schriftelijke vragen
• Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. de Crom (VVD), ingekomen 4 februari 2019, over woonfraude met sociale huurwoningen 19.0126 (26-3)
 

Reacties