Collegebesluiten gemeente Leiden 5 februari 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 5 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Reactie op brief provincie aan raad over rapport Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 18.0572
Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief naar de Provincie Zuid Holland in reactie op de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) over 2017 vastgesteld. Deze rapportage bevat de resultaten van het Interbestuurlijk toezicht door de provincie Zuid-Holland op 60 Zuid-Hollandse gemeenten. Het betreft zes toezichtsdomeinen: financieel toezicht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. In de Rapportage IBT 2017 wordt verslag gedaan van het beeld per domein van alle gemeenten in Zuid-Holland samen en tot slot is er een toelichting per gemeente op de domeinen die op ‘oranje’ of ‘rood’ staan. In Leiden is voor twee domeinen de kleur oranje toegekend (Informatie- en archiefbeheer en Omgevingsrecht) en voor geen enkel domein de kleur rood. In Leiden wordt al uitgebreid aandacht besteed aan de aandachtspunten bij Informatie- en archiefbeheer. Voor Omgevingsrecht is de kleur oranje toegekend, omdat een evaluatie iets later dan gewenst aan de raad is gestuurd.

Voorstel tot afwijken gemeentelijke aanbestedingsregels ontwikkeltraject Vakkundig aan het werk ZonMw 19.0045
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in fase 2 van de subsidieoproep ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw de samenwerking met kennisorganisatie TNO te continueren. TNO beschikt over onmisbare kennis en expertise voor de verdere implementatie van methodisch werken bij de gemeente Leiden. Het doel van het ontwikkeltraject is het verder verdiepen en verbreden van methodisch werken. Hiermee beoogt de gemeente haar dienstverlening te verbeteren. De gemeente dient samen met TNO de aanvraag in voor de subsidie, waarbij de gemeente Leiden als hoofdaanvrager optreedt.

Verlengen huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekkingsbeleid 19.0043
Op 1 juli 2019 loopt de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 af. Ook loopt op dat moment de Tijdelijke beleidsregel verkamering 2018 af. Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het opstellen van nieuwe regels voor verkamering. Omdat deze nieuwe regels van groot belang zijn voor de stad, is het belangrijk dat dit grondig en zorgvuldig gebeurt met oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Hiervoor heeft het college beperkt meer tijd nodig dan initieel gedacht. Daarom verlengt het college de Tijdelijke beleidsregel verkamering 2018 met (maximaal) zes maanden en legt ze een nieuwe Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019 aan de gemeenteraad voor. Dit betreft een verlenging van de nu geldende regels; inhoudelijk worden er op dit moment geen regels gewijzigd. Het college werkt ondertussen verder aan het opstellen van de nieuwe beleidsregels en een gewijzigde Huisvestingsverordening en verwacht deze binnen enkele weken voor inspraak vrij te kunnen geven.

Bekijk de openbare optredens van het college van burgemeester en wethouders op de gemeentelijke website Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.