Collegebesluiten 8 januari 2019

Collegebesluiten 8 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Intrekken beleidsregels ’Vergoedingen herinrichting Trekvaartplein d.d. 8 februari 2010’(18.0601) 
Nu de herinrichting van het Trekvaartplein fysiek is voltooid en alle bewoners zijn verhuisd, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op enige vergoeding zoals opgenomen in de beleidsregels vergoedingen herinrichting Trekvaartplein, vastgesteld op 7 juli 2009. Deze beleidsregels worden daarom ingetrokken.

Definitieve verlenging dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp (18.0606)
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude geven sinds 2015 (decentralisatie jeugdhulp) het opdrachtgeverschap van de jeugdhulp gezamenlijk vorm. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland. De overeenkomst liep op 31 december 2018 af.
Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten besloten om de huidige overeenkomst onder voorwaarden voor twee jaar te verlengen. Met vaststelling van het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst geregeld.
De aangescherpte dienstverleningsovereenkomst biedt voldoende ruimte en flexibiliteit voor de uitwerking van het koersdocument Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio en om de komende twee jaar binnen de huidige contracten aanpassingen door te voeren om de gewenste transformatie en sturing op lokaal/subregionaal/ regionaal niveau vorm te geven.

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.