Business Platform Schipholweg Schuttersveld boekt succes

Business Platform Schipholweg Schuttersveld boekt succes

Dat de plannen voor het ontwikkelen van het gebied rond het station gevolgen gaan hebben voor de ondernemers in het aangrenzende gebied Schipholweg/Schuttersveld en directe omgeving, is duidelijk. Reden voor het bestuur van het Business Platform Schipholweg Schuttersveld om al in een vroegtijdig stadium aan de bel te trekken. Met succes, want waar de gemeente Leiden eerst aangaf dat dit gebied niet hoog op de prioriteitenlijst stond, daar staat de gemeente nu toch achter het ontwikkelen van een gebiedsvisie.

Het bestuur van Business Platform Schipholweg Schuttersveld was door de gemeente uitgenodigd om in april deel te nemen aan een alliantiegesprek. Dit gesprek vond plaats rond de gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van de wacht. Kort voor de zomer kreeg het bestuur te horen dat de gemeente achter het ontwikkelen van een gebiedsvisie staat. “Wij zijn de initiator geweest om de discussie op gang te krijgen en dat is gelukt”, vertelt Ron Hogenboom, voorzitter van het bestuur van het Business Platform Schipholweg Schuttersveld.

Ateliersessies
De gemeente heeft een projectplan uitgestippeld met als doel begin 2019 een concept voor de gebiedsvisie te formaliseren. Om hier vorm
aan te geven, vinden er eerst drie zogenoemde ateliersessies plaats. Begin november vond de eerste van deze drie sessies plaats.
“Deze sessie was alleen bestemd voor de direct belanghebbenden”, geeft Leni Minderhoud aan. Als bestuurslid van het Business Platform Schipholweg Schuttersveld was zij bij deze ateliersessie aanwezig. Onder leiding van een nieuw bureau – Posad – werd er gebrainstormd. Allerlei ideeën passeerden de revue. Meest opvallend was, dat er veel meer woningen gaan komen. Ook de verkeerstromen worden aangepast. “Het idee om de tunnel door te trekken werd weer besproken. Eigenlijk wil iedereen dat wel. Het is best baanbrekend om de tunnel door te trekken, want dan kun je bijvoorbeeld wegen dwars maken, horeca plaatsen of een kiosk.”

Duurzaamste kilometer van Nederland
Namens de gemeente is Wout van der Heijden betrokken bij dit project. Hij is ook de trekker van het project de Duurzaamste Kilometer van Nederland. “Dat maakt schakelen makkelijker”, meent Aad Barnhoorn, secretaris van het Business Platform Schipholweg Schuttersveld. “Dit is voor de gemeente een mooie combinatie, want in hun ambitie voor dit gebied kunnen ze gelijk die duurzaamste kilometer verwerken.”
Het is de bedoeling om de Schipholweg vanaf de kruising met de Willem de Zwijgerlaan tot aan de stoplichten aan het eind – bij het voormalige belastingkantoor – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Een complexe uitdaging voor een gebied waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken. Het Business Platform Schipholweg Schuttersveld is een van de partijen die bij dit project is aangehaakt.
“Wij zijn wel geïnteresseerd in welke plannen er leven”, stelt Hogenboom. “Groen tegen de gevel, zonnepanelen, waterhuishouding, mobiliteit. Methoden om aan milieu en duurzaamheid te denken.”

Circulair
Minderhoud geeft aan dat de thema’s die voor het stationsgebied gelden, ook naar het Schiphol- weggebied worden doorgetrokken. Circulair is een van die thema’s. “Afval bestaat niet, luidt een van de motto’s. Dat kan heel ver gaan.”
De plannen voor de Duurzaamste Kilometer van Nederland zijn ook in het bestuur besproken. “In het begin voelt het allemaal wat ongrijpbaar als je het over zo’n ambitie hebt”, meent Hogenboom. “Het is een lang proces en vraagt ook echt wel een lange adem van de organisatie en de participanten om ergens te komen. Op een gegeven moment moet je wel milestones creëren om te laten zien waar je naartoe aan het werken bent.”

Bekijk het artikel in het magazine

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.