Business case in uitvoering: Bollenpolder van de Toekomst

Business case in uitvoering: Bollenpolder van de Toekomst

Dat we in de Duin- en Bollenstreek trots zijn op ons bollenlandschap staat vast. Sterker nog, het is hét culturele erfgoed waar de regiobewoner enorm zuinig op is. Het project “Bollenpolder van de Toekomst” valt in de Economische Agenda onder de business case Flower Science en heeft tot doel een toekomstbestendig bollenlandschap te creëren.

Het project bestaat uit vier hoofddoelen: het creëren van een economisch robuuste bollenpolder met bijbehorend watersysteem, een duurzame teelt met schoon water, een polder met een hoge biodiversiteit en een beleefbaar landschap.

Naar de volgende fase: het operationele niveau
Een van de actieve deelnemers van dit project is Peter Knippels, senior beleidsmedewerker bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB): “Tot op heden zijn wij, met alle verschillende partijen en invalshoeken, vooral bezig geweest op strategisch en verkenningsniveau. Deze week vond een bijeenkomst plaats waarbij we de switch maakten naar de volgende fase van dit project: het operationele niveau. Deze bijeenkomst had betrekking op het verhogen van de natuurwaarden. In dit nieuwe hoofdstuk worden ondernemers aangemoedigd concrete activiteiten te starten. Een mooie nieuwe fase waar we veel van verwachten. Halverwege 2020 moeten dan de eerste praktijkgerichte projecten starten en kunnen we ons gaan bezighouden met bijsturen en de eerste resultaten.”

Lees het complete bericht op de website >>

 


Reacties