Bot Bouw lukt het: betaalbare woningbouw in Noord-Holland

Bot Bouw lukt het: betaalbare woningbouw in Noord-Holland Foto: Michel ter Wolbeek

Bot Bouw bestaat alweer ruim 110 jaar en is uitgegroeid tot één van de grootste ontwikkelende bouwers in de regio West-Friesland. Het bedrijf met slechts 90 man vast personeel ontwikkelt en bouwt succesvol grootschalige en complexe woningbouwprojecten in Noord-Holland. Dat succes komt mede door specialisatie, standaardisatie en sterke focus. Die focus zet Bot Bouw sinds 7 jaar vol in op betaalbare woningbouw. “Aan betaalbare woningen is een nijpend tekort. Een schrijnend voorbeeld: voor een project van 124 woningen ontvingen we 2.000 aanmeldingen. We voelen ons als ontwikkelende aannemer verplicht om die vraag te beantwoorden. Makkelijk is dat niet. Want hoe kun je betaalbaar bouwen terwijl geld, wetten, duurzaamheid, milieu, kwaliteit en ruimte elkaar bevechten? Een duivels dilemma,” zegt Sander Verschoor, ontwikkelingsmanager bij Bot Bouw.

'Hoe kan het wel? Die vraag houdt ons in een oplossende mindset'

Hoe kan het wel?
Kwalitatief betaalbare woningbouw. Ga er maar aan staan in deze tijd. Toch onderzoekt Bot Bouw elke dag hoe het wél kan. Sander: “Die drive zit verankerd in ons bedrijfs-DNA. Wij vinden dat iedereen in Noord-Holland betaalbaar moet kunnen wonen.” Bot Bouw bouwt voornamelijk voor de grotere woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars in de regio groot Amsterdam. Ook realiseert Bot Bouw eigen ontwikkelingen in de voor- en achtertuin van Heerhugowaard (HAL-regio). De betaalbaarheid zoekt Bot Bouw in (kleiner) formaat, repetitie en focus. Jeroen Klooster (projectleider voorbereiding): “Soms is het centimeterwerk, maar bij een 13-verdiepingen tellend complex leveren dunnere wanden al flinke winst op. Bij grondgebonden woningen standaardiseren en hergebruiken we woningconcepten waar het kan. De indeling van de huizen blijft dan hetzelfde, maar materialen en gevels variëren. Met repetitief werk verlagen we faalkosten, werken we efficiënter, vallen bouwkosten lager uit en kunnen we betaalbaarheid garanderen. De kunst is om die betaalbaarheid met elkaar te behalen, wij zijn van mening dat onze werkwijze daar aan bijdraagt.”

Met elkaar
Met elkaar, dat typeert Bot Bouw. Sander: “We doen het samen. Onze afdelingen Ontwikkeling en Bouw opereren niet vanaf aparte eilandjes, maar zij aan zij. Die nabijheid zoeken we ook in de samenwerking met een architect, gemeente, belegger of andere partij. Liefst vanaf de initiatieffase. Jeroen vult aan: “Die eerste fase van een bouwproject met elkaar aan tafel gaan is cruciaal. Daarin ligt de focus op details, op maakbaarheid. We steggelen, discussiëren, overleggen en onderbouwen te maken keuzes tot aan het definitieve ontwerp. Soms strijken we met bepaalde keuzes tegen de haren van de architect in. Puur en alleen om een goed eindproduct voor de eindgebruiker te realiseren. Het resultaat is dat we binnen het gestelde budget en afgesproken planning de woningen opleveren met nul opleverpunten. En daar zijn we dan met z’n allen super trots op.”

Grensverleggend
Bot Bouw mengt zich graag in het felle debat dat over woningkrapte woedt, maar de bal ligt ook bij de overheid, wat de bouwer betreft. Sander: “Bepaalde zaken moet de regering oplossen, zoals de stikstofproblematiek en strikte maatregelen qua duurzaamheid. Het verergert de woningcrisis alleen maar. Een andere ongenode gast: de nieuwe omgevingswet die 1 januari 2024 van kracht gaat. Natuurlijk zal het op termijn misschien makkelijker worden, maar we zitten al in een crisis en extra onduidelijkheid komt de woningbouw niet ten goede.” Om invloed uit te oefenen gaat Bot Bouw regelmatig het gesprek aan met gemeentes en de provincie en is daarnaast aangesloten bij Woongangmakers regio Alkmaar, een club die de markt en overheid dichter bij elkaar wil brengen. Jeroen: “We trekken en duwen net zo lang tot er rek ontstaat. Grenzen oprekken. In dat opzicht zijn we – letterlijk – grensverleggend aan het ondernemen.”

Focus
Gem Bot en Leo Bouwmeester staan nog altijd aan het roer van Bot Bouw, maar het reilen en zeilen wordt volledig door zelfsturende teams opgepakt. Van elke Bot Bouwer wordt een oplossingsgerichte houding verwacht, eerlijkheid, transparantie en zelfsturend vermogen. Werken doe je bovendien ‘smart’ en is er een probleem, dan denk je eerst zelf na over een mogelijke oplossing. Sander: “Dat klinkt veeleisend en dat is het ook, maar daarnaast zijn we wel een heel sociaal bedrijf. We kijken naar elkaar om”. Jeroen: “En we trainen elkaar, houden elkaar scherp op gemaakte basisafspraken. Zo behouden we focus en zijn we met elkaar in staat om onze missie te verwezenlijken: het realiseren van betaalbare woningen.”

BOT BOUW B.V.
K.P.C. de Bazelweg 2
1703 DJ Heerhugowaard
072 - 575 27 00
www.botbouw.nl


Reacties

WhatsApp us!