Bijeenkomst ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ voor ondernemers

Bijeenkomst ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ voor ondernemers

Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire samenleving vraagt van bedrijven vaak een andere aanpak en andere competenties. Er zijn nieuwe vakmensen nodig; experts die geschoold zijn in de nieuwe technieken.

Over die aansluiting met het onderwijs organiseert Duurzaamheidsplatform Gouda samen met mboRijnland op 7 februari a.s. een bijeenkomst voor alle ondernemers in Gouda en de regio. De bijeenkomst vindt plaats bij mboRijnland, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda. 

Programma
16.00 - 16.30     Inloop
16.30 - 16.35     Opening Thierry van Vught, wethouder Gouda (Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
16.35 - 16.55     Vakmanschap voor de uitvoering van de klimaatopgave Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI)
16.55 - 17.15     Mogelijkheden vanuit het beroepsonderwijs Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland
17.15 - 17.30     Praktisch voorstel voor een regionale aanpak Teun Bokhoven, voorzitter DPG en onderhandelaar bij het Klimaatakkoord
17.30 - 17.45     Discussie
17.45 - 18.30     Kijkje in het nieuwe praktijklokaal Motorvoertuigentechniek met afsluitende netwerkborrel 

Deelnemen?
Alle ondernemers in Gouda en de regio zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meldt u zich wel van tevoren aan.

 

 


Reacties