Bijeenkomst OADB

Bijeenkomst OADB

Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek organiseerde op donderdag 25 april een tweede bijeenkomst voor haar stakeholders bij Van der Valk in Sassenheim. De bijeenkomst stond in het teken van praktische plannen maken voor doelgericht samenwerken, de verbinding die er is verstevigen en een extra kennismaking. Campusvorming kan bijdragen aan de doelen die OADB voor ogen heeft.

Tijdens de vorige bijeenkomst (23 januari 2024) spraken de stakeholders over de gezamenlijke doelen die er zijn als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Duin- en Bollenstreek: jongeren enthousiasmeren voor de streek, de bedrijven die er aanwezig zijn en binding met de streek creëren. Een succesvolle samenwerking die leidt tot brede welvaart in de Duin- en Bollenstreek.

Pitches

Een aantal stakeholders gaf een korte pitch over een onderwerp waarop zij sinds de vorige bijeenkomst actief zijn of actie op willen ondernemen. Maarten Prins van Greenport Duin- en Bollenstreek: “Ik geloof in campusvorming. Het is dé manier om verschillende werelden in de streek samen te brengen in diezelfde streek". Deborah Stam (Provalu) pitchte over ‘the social return’ waar o.a. de gemeente zich voor inzet. “Jammer dat onderwijs niet meegenomen was in the social return. OADB klopte op de deur en daarin hebben wij elkaar gevonden.” Daisy Baarda en Milou van den Berg werken voor Fioretti Hillegom. Zij namen de stakeholders mee in de route die de leerlingen afleggen. Een intensief traject waarbij praktijkleren en eigen inzet aan bod komen. Paul Duivens (Holland Rijnland) vertelt vol passie over Holland Rijnland waar de ontwikkeling van een Human Capital Agenda voor haar regio, de focus heeft.

Tafelgesprekken

In tafelgesprekken gingen de stakeholders aan de slag met diverse onderwerpen waarbij werd gekeken naar kansen en je gelijk kijkt naar hoe deze kansen ook succesvol in de praktijk gebracht kunnen worden. Kijkend vanuit de leerling maar ook zeker vanuit het bedrijfsleven. Een mentaliteitsverandering aan beide kanten is hiervoor nodig. “De toekomst is niet klip en klaar maar door met elkaar te experimenteren komen we er wel”, aldus Mariëla van der Meer (programmamanager OADB). Om samen te kunnen experimenteren is het belangrijk een fysieke plek te hebben waar deze twee groepen elkaar kunnen treffen en de deur altijd open staat.

Clubhuis

Kijkend naar de toekomst is een clubhuis een wens van bijna alle stakeholders. Deze campus is een plek van inspiratie en innovatie, een leven lang leren, jezelf ontwikkelen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ondernemers en onderwijs. Alles onder één dak, waar de deur altijd open staat. De plek waar we met elkaar werken aan brede welvaart en inclusieve groei van jongeren en dus van de streek.

 


Reacties

WhatsApp us!