Belangen verenigen in vitaal concept

Belangen verenigen in vitaal concept Foto: © Tycho Müller / DeBeeldredacteur

Het 70-jarige Klous + Brandjes Architecten, in de afgelopen jaren uitgebreid met Brandjes Van Baalen en Klous + Brandjes BouwAdvies, gaat voor geruisloze projecten. Hoe? “Bouwen is samenwerken met alle belanghebbenden, inclusief de politiek en de naaste omgeving. Denken in oplossingen, zorgen voor een heldere communicatie en van a tot z betrokken zijn. En bij alles wat wij doen, laten wij ons leiden door ons geweten, dat verankerd zit in ons DNA.”

Aan het woord is Cees Brandjes, de pater familias van de intens samenwerkende bedrijven. Hij is een mensenmens die trots is op zijn medewerkers. Architect van huis uit, maar anno 2022 en 66 jaar jong treedt hij vooral op als coach. Voor zijn mensen, maar net zo goed voor de vakman op de bouwplaats en de wethouder die overeenstemming moet krijgen in de coalitie. “Ik zit vol energie en merk dat ik toegevoegde waarde kan leveren. Dan is het toch zonde om te stoppen?”

Respect
Hij wordt aan tafel geflankeerd door John Mosterd (48) en Rob van Baalen (60). Dat zijn niet alleen zijn compagnons, maar tevens mensen waarmee hij gevoelsmatig al een leven lang lief en leed deelt. Het respect is over en weer voelbaar. Met John en Rob is hij partner in twee andere entiteiten, maar gedrieën vormen zij een hecht front. Cees is sinds 1991 eigenaar van Klous + Brandjes Architecten, dat nieuwbouw als corebusiness heeft. Samen met Rob is hij eigenaar van Brandjes Van Baalen Architecten, specialist in renovatie- en restauratieprojecten. Over Rob zegt hij: “Rob heeft als architect én als mens een enorme bagage. Dat leidt tot geweldig mooie projecten.” John en Cees zijn partners van Klous + Brandjes BouwAdvies. Over John zegt hij: “Een expert in het soepel laten verlaten van het hele bouwtraject. Zijn kennis is groots, hij overziet alles en is buitengewoon creatief als het om oplossingen gaat. Klous + Brandjes BouwAdvies is de smeerolie van elk bouwproject.”

Wereldburger
Rob van Baalen mag je gerust een wereldburger noemen. Hij werkte en woonde op tal van plekken in binnen- en buitenland. In 1999 landde hij bij Klous + Brandjes Architecten. Drie jaar later vonden hij en Cees de tijd rijp om te laten zien dat hun expertise niet stopt bij nieuwbouw. Met Brandjes Van Baalen Architecten maakte Rob naam en faam in het verduurzamen, revitaliseren en transformeren van bestaande gebouwen, waaronder monumentale complexen. Rob: “Ik heb gemerkt dat ik mij aan vele situaties kan aanpassen en dat ik mij overal kan thuis voelen dankzij de mensen die ik ontmoet. Het sleutelwoord is respect. Dat heb ik meegenomen in mijn werk. Een goed project ontwerpen is één, maar de realisatie en nazorg is twee. Je hebt in ons werk te maken met tegengestelde belangen. Het is de kunst om die belangen te verenigen in een vitaal concept. Dit werk is voor mij door de jaren heen alleen maar interessanter geworden, omdat de digitale technieken een vlucht hebben genomen en de regelgeving flink is toegenomen. Het succes is daarom meer dan ooit afhankelijk van teamwork en goed overleg.”

In de acht jaar dat Brandjes Van Baalen Architecten bestaat is een gestage lijn naar boven gevolgd. “Het zijn jaren geweest van investeren en laten zien wat je waard bent. Daar plukken we nu de vruchten van. Veel klanten kiezen voor ons op basis van wat wij hebben gerealiseerd en vooral hóe we dat hebben gedaan.”

Meerwaarde
‘Hoe’ is nog zo’n sleutelwoord. John Mosterd is 48 jaar en al 22 jaar betrokken bij de zaak. De zaak, dat was Klous + Brandjes Architecten en is sinds 9 jaar uitgebreid met Klous + Brandjes BouwAdvies, de derde entiteit. “Het is mijn rol om inspanningen te verrichten die recht doen aan alle betrokkenen: van architect tot projectontwikkelaar en van aannemer tot infraspecialist. Ik reken, overziealles, breng structuur aan en meld wat mogelijk is. Het is mijn doel om een samenwerking tussen partijen te bewerkstelligen die de ontwikkeling van het project stroomlijnt.” Cees Brandjes vervolgt: “Onze expertise stopt niet aan de tekentafel. Wij willen onze meerwaarde tonen als dienstverleners die fullservice bieden. Wij willen verbinden en nemen werk uit handen. Niet alleen tijdens de uitvoering, maar zeker ook aan de voorkant. We hebben een schat aan ervaring, waardoor we strategische input van grote waarde kunnen leveren.” Rob: “Voordat het eerste concept op tafel ligt, moet je de essentie van de opdracht in kaart hebben gebracht. Daar pas je vervolgens je strategie op af. Bij voldoende draagvlak komt er groen licht en moet je iedereen in je plan meenemen. Niet alleen de grote partijen, maar ook de mensen die misschien maar een klein onderdeel van het project uitmaken. Iedereen moet weten welk pad we gaan bewandelen.”

Voorbereiding
John: “Wij zeggen altijd: eerst analyseren, dan modelleren. Vervolgens vinden wij het belangrijk om met de moderne middelen die er zijn te controleren of iets kan. Denk aan VR-technologie. Hoe mooi is het dat je met eigen ogen kunt zien wat het beoogde resultaat kan zijn? Eerst analyseren dus. En probeer daarbij tien stappen vooruit te denken. Hoe beter de voorbereiding, hoe lager de faalkansen en daarmee de faalkosten.”

'Klous + Brandjes BouwAdvies is de smeerolie van elk bouwproject'

Cees: “Wij waren een van de eersten die met BIM gingen werken. Dat was ten tijde van de bankencrisis. Wij zagen hier de toekomst in. In die periode droogde het werk op, dus besloten we onze tijd te investeren in BIM, zodat we na de crisis een voorsprong zouden hebben. Wat ook gebeurde.” Met BIM is het mogelijk een virtuele 3D-weergave van het bouwwerk te vormen, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast is BIM ideaal voor het beheren en uitwisselen van de informatie voor alle betrokken partijen.

Half woord is genoeg
Rob, John en Cees werken al jarenlang nauw samen. Ze hebben aan een half woord genoeg. Hun gemene deler is dat zij het beste met mensen voor hebben. Of, zoals Cees zegt, “je moet van mensen houden om dit werk goed te kunnen doen. Wij werken voor mensen. Dat zijn de opdrachtgever, de mensen met wie we samenwerken en niet in de laatste plaats de eindgebruiker. En de toon maakt de muziek. Je kunt strijdvaardig zijn, maar wij werken met relaties die allemaal serieuze vakmensen zijn. Dan hoef je helemaal niet strijdvaardig te zijn, want die mensen hebben het beste voor met hun werk en het project. Zo bereik je samen voldoening. En de waarde van voldoening is niet in geld uit te drukken.”

Drie entiteiten die verbinden en inspireren
Klous + Brandjes Architecten werd opgericht in 1952. Door de jaren heen groeide het bedrijf, mede onder leiding van Cees Brandjes, uit tot nieuwbouwspecialist. Met de komst van Rob van Baalen kwam daar Brandjes Van Baalen Architecten bij, die als expertise de renovatie, restauratie en transformatie van gebouwen heeft. Circa negen jaar geleden werd Klous + Brandjes BouwAdvies opgericht. Dit bedrijf staat mede onder leiding van John Mosterd. De drie entiteiten hebben samen als doel om te inspireren en te verbinden. Inspireren met mooie en functionele ontwerpen en verbinden door de communicatie van de betrokken partijen te bevorderen met als doel een geolied bouwproces te krijgen.

KLOUS + BRANDJES ARCHITECTEN BRANDJES VAN BAALEN ARCHITECTEN KLOUS + BRANDJES BOUWADVIES
Zijlweg 199
2015 CK Haarlem
023 - 532 08 40
info@klousbrandjes.nl
www.klousbrandjes.nl

 

 


Reacties

WhatsApp us!