AW Rijneveld Infra maakt Zuidhoek in Nieuwkoop woonrijp via het water

AW Rijneveld Infra maakt Zuidhoek in Nieuwkoop woonrijp via het water

Aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen is AW Rijneveld Infra sinds half maart druk bezig met het woonrijp maken van de nieuwe wijk Zuidhoek.  

Om de kwetsbare omgeving en het beschermde ‘Natura 2000’-gebied zo min mogelijk te belasten, worden alle materialen en grondstoffen die voor dit project nodig zijn per schip vervoerd in plaats van met zwaar vrachttransport. Het schip vaart volledig op 100% HVO diesel. Bedrijfsleider Martine van Wijngaarden van AW Rijneveld Infra: “Op deze manier helpen we mee om schade aan het gevoelige veengebied en omliggende bestaande woningen zo veel mogelijk te voorkomen.” In totaal gaat het om 12.000 ton grondstoffen en 2.000 ton bestratingsmateriaal. 

Verspreid over diverse eilanden zijn in Zuidhoek circa 90 kavels en woningen gerealiseerd, met ieder een eigen ligplaats om het water van de Nieuwkoopse Plassen op te kunnen gaan.

Martine van Wijngaarden: “Om iedereen straks goed toegang tot de nieuwe wijk te kunnen bieden, zijn we allereerst begonnen met het opbreken en afvoeren van 1.600 betonplaten. Vervolgens wordt er een cunet ontgraven. Daarnaast brengen we waterdoorlatende funderingslagen en -elementverhardingen aan. Wanneer een groot oppervlak wordt verhard, is er voor regenwater minder mogelijkheid om natuurlijk weg te lopen. Het meeste water verdwijnt dan via het riool, waardoor er veel druk komt te staan op het rioolnetwerk en straten blank kunnen komen te staan. Door water-passerende bestrating toe te passen, kan het hemelwater alsnog in de ondergrond weglopen.” 

https://www.awgroep.nl/projecten


Reacties