Archeon laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren

Archeon laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren

Omroep West heeft op 9 december 2014 contact gezocht met Archeon. De aanleiding daarvan is een brief die FNV namens een aantal leden heeft gestuurd aan de directie. In deze brief wordt de vorming van een Ondernemingsraad (OR)/Personeels-vertegenwoordiging (PV) aangekaart.

Sinds de zomer van 2014 is er een voorbereidingscommissie actief om te komen tot een OR/PV. Op 22 december a.s. worden de verkiezingen voor de OR gehouden. De FNV heeft er commentaar op dat zij niet betrokken is bij de procedure voor de instelling van een OR/PV.

In de brief van FNV wordt ook melding gemaakt van kritiek die er bij een aantal medewerkers is over de directie en haar manier van leiding geven. De directie vindt het van groot belang dat op open en respectvolle wijze leiding wordt gegeven en heeft daarom besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Zij zal de uitkomsten hiervan uiteraard zeer serieus nemen.


Reacties