Acties tegen stikstofbeleid in de regio

Acties tegen stikstofbeleid in de regio Foto: VNO-NCW West

Op maandag 11 november hebben de landelijke organisaties VNO-NCW en MKB Nederland een persconferentie gegeven over de economische crisis die kan ontstaan door het kabinetsbeleid voor stikstof en PFAS. Dat gebeurde in stevige bewoordingen. “Door ondoordacht beleid van dit en vorige kabinetten wordt het gehele Nederlandse investeringsklimaat geschaad’, zei voorzitter Hans de Boer.

Schadeclaim
Vooral voor het PFAS-beleid heeft hij geen goed woord over. PFAS is een verzameling van duizenden slecht afbreekbare synthetische stoffen. Het wettelijk toegestane PFAS-gehalte bedraagt sinds juli maximaal 0,1 microgram per kilo grond. Hierdoor mag in veel gevallen geen grond meer worden verplaatst en liggen duizenden bouwprojecten stil. VNO-NCW bereidt een schadeclaim voor tegen de staat die kan oplopen tot tientallen miljoenen.

Stikstof
VNO-NCW West volgt het PFAS-beleid op de voet en benadrukt dat een snelle oplossing geboden is, omdat in zowel Noord- als Zuid-Holland belangrijke bouw- en infrastructurele projecten van start moeten gaan. Toch onderneemt de regionale ondernemersorganisatie op dit typisch nationale dossier geen actie. Daarentegen voert zij in het stikstofdossier de druk op bij grote gemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland. Door een uitspraak van de Raad van State in mei geven deze regionale overheden geen vergunningen meer af voor bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Geheel onterecht, want bij zeker 80 procent van de projecten is de stikstofdepositie te verwaarlozen, zo schatten onze juristen in. Om deze projecten weer mogelijk te maken, pleit VNO-NCW voor het instellen van een drempelwaarde.

Actie
Vooral de belangenbehartigers Petra Tiel en Rogier Krabbendam steken, onder leiding van voorzitter Audrey Keukens, veel tijd in overleg met wethouders, gedeputeerden, statenleden en juristen, om hen ervan te overtuigen dat dit zo niet kan. Om hun overtuigingskracht te vergroten werken zij nauw samen met branches en verenigingen, zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Transport en Logistiek Nederland en de Koninklijke Metaalunie. Ook voeren ze samen met landelijk VNO-NCW actie, waaronder op 30 oktober op het Malieveld.

Resultaten
Mede door deze regionale belangenbehartiging kunnen sinds medio oktober in Noord- en Zuid-Holland weer vergunningen verleend worden. Voorwaarde is een ecologische toets. Jammer genoeg durven veel ambtenaren dit nog niet aan en wachten de provincies op een gesprek met de verantwoordelijke minister Schouten in december. Tegen die tijd kan bij veel kleine bedrijven de orderportefeuille leeg zijn en een faillissement volgen. Tiel en Krabbendam stellen dit risicomijdende gedrag nu aan de kaak. Tegelijkertijd prijzen zij gemeenten die wel voortvarend te werk gaan. Zo hebben sommige extra ambtenaren aangetrokken om de achterstand in de vergunningverlening zo snel mogelijk weg te werken.

Op 11 november overhandigde Petra Tiel (links) het manifest ‘NL op slot’ aan de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk tijdens de schorsing van de Statenvergadering.


Reacties