Aandacht voor duurzaamheid verweven in de genen van Van Dorp

Aandacht voor duurzaamheid verweven in de genen van Van Dorp

Eind maart, begin april verschijnen de nieuwe magazines. Het thema luidt: "groen is poen". Is dat wel zo? INTO business gaat in gesprek met verschillende bedrijven. Hoe duurzaam zijn zij? Hoe zien ze de toekomst? In dit artikel spreken we met Martin ten  Brummeler van Van Dorp Zoetermeer.


- Lees verder onder deze advertentie -

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Martin ten Brummeler, werkzaam bij van Dorp en als regiodirecteur verantwoordelijk voor de vestigingen Zoetermeer, Leiden en Delft.

"Groen is poen" hoe denk jij daarover?
Met de stijgende gasprijzen, matig geïsoleerde gebouwen en de relatief onzuinige installaties / installatie concepten vanuit het verleden kan groen zeker poen zijn voor gebouweigenaren en gebruikers. Op dit moment is er zeker nog een groot aandeel van de markt wat verduurzaamd kan worden waar terugverdientijden binnen de 5 jaar realiseerbaar zijn. Dit blijkt ook uit de Energie maatregelen lijst [EML] welke vanuit overheidswege is opgezet om gebruikers te attenderen op hun energiegebruik en mogelijke besparingen.

In hoeverre is Van Dorp Installaties bezig met duurzaamheid?
Duurzaam bouwen en ondernemen is bij van Dorp niet alleen het gevolg van allerlei opgelegde wetten en regels. Het maakt namelijk al sinds de oprichting onderdeel uit van onze identiteit. Aandacht voor duurzaamheid zit in de genen van het bedrijf. Zo is het principe van rentmeesterschap een belangrijk kompas bij het nemen van onze beslissingen. Rentmeesterschap betekent dat we de wereld in een betere staat willen achterlaten dan waarin we het hebben ontvangen. We zijn er dan ook trots op dat we als eerste grote installatiebedrijf de hoogste trede van de CO2 prestatieladder hebben weten te bereiken. Niveau 5 van de CO2 prestatieladder stelt hoge eisen aan duurzaamheid en transparantie in de eigen organisatie. Denk hierbij aan het behalen van reductiedoelstellingen, verduurzamingsambities voor de toekomst en invloed op de gehele keten van leveranciers tot eindproduct. Als technisch dienstverlener zijn wij voortdurend actief in het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken gericht op energiebesparing en duurzaamheid. Tenslotte is energiebesparing effectiever dan het groener maken van energie en zorgt dit direct voor kostenvoordeel en reductie van CO2.

Naast de interne verduurzaming benaderd van Dorp haar opdrachtgevers pro-actief bij verduurzamingskansen of attendeert de klant bij een aanvraag op verduurzamingsmogelijkheden.

In het bijzonder wordt dit vorm gegeven door een achttal energiespecialisten die zich landelijk inzetten voor verduurzaming.

Wat zou er in jullie branche nog kunnen veranderen om nog duurzamer te werk te kunnen gaan?
Een belangrijk aspect is de financiële drive van de maatschappij. Bij verduurzamingsvraagstukken komt bijna altijd de vraag wat de terugverdientijd is. Een meer gezonde focus zou helpen om invulling te kunnen geven aan verduurzaming en niet alleen de te realiseren terugverdientijd.

 

Van Dorp kenmerkt zich als een familiebedrijf met korte lijnen en een transparante organisatie. Ons bedrijf is continu in beweging en wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe mensen om ons team te versterken. Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden hen veel ruimte om zich te kunnen blijven ontplooien. 

Koraalrood 161, 2718 SB Zoetermeer
079 368 7687
https://vandorp.eu/

 


Reacties