35 jaar innovatie op het Leiden Bio Science Park

35 jaar innovatie op het Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) en BioPartner Center Leiden vierden op 19 september 2019 hun 35 jarig bestaan. In het gebouw van BioPartner werd tijdens het drukbezocht e j ubileum teruggeblikt op het ontstaan van het park in 1984. Nog belangrijker was de blik op de toekomst.

Met ruim 200 organisaties, 19.000 professionals en 18.000 studenten is het Leiden Bio Science Park de grootste Life Sciences & Health campus van Nederland en één van de grootste in Europa.
De clustering van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven trekt studenten, wetenschappers en ondernemers vanuit de hele wereld naar Leiden Kennisstad. Op het park zijn toonaangevende onderwijsinstellingen, internationaal geprezen onderzoeksinstituten en tal van grote en kleine bedrijven gevestigd. Daarnaast huisvest het Leiden Bio Science Park ook het grootste aantal bioscience start-ups in Nederland.
De komende jaren zal het park verder groeie n. Er ko mt meer ruimte voor zowel bedrijvigheid, woningen als horeca. Ook de interactie tussen bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen zal verder worden ver ste rkt. Dit komt het vestigings en innovatieklimaat ten goede. Hier werkt t optalent aan een gezonder, langer leven voor iedereen.

Innovatiedistrict
De plannen voor de transformatie van het LBSP van science park naar een dynamisch innovatiedistrict zijn ambitieus. De komende jaren zal het LBSP fors groeien en zich verder ontwikkelen tot een broedplaats van innovatie die wereldwijd talent, bedrijven en investeringen zal aantrekken. Interactie en verbinding staan hierbij centraal.

Ida
Haisma, op 1 september 2019 aangetreden als directeur van het LBSP vult aan “Het langdurig samen optrekken van overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen, de zogeheten 'triple helix', heeft het park groot gemaakt. Het is onze taak als parkorganisatie om het proces van verbinding verder aan te jagen. Daarvoor zullen we bestaande en nieuwe netwerken op het park en daarbuiten actiever gaan benutten.”

Harry Flore, voormalig CE
O van HAL Al le r gy en voorzitter van de o ndernemersvereniging van het LBSP (OV zegt hierover : De komende jaren zal geïnvesteerd worden in het bevorderen van de verbinding op het park. Woni ngen voor starters en studenten houden het park ook ’s avonds levendig.
Resta ur a nts, sportfaciliteiten en een breed cultuuraanbod bevorderen de informele sfeer. De nieuwe functies komen vooral in het entreegebied. Hiermee zet het LBSP een voorname stap naar completering van het ecosysteem.”
Groei
Aan de groeiende behoefte aan nieuwe laboratoria en kantoren wordt volop gewerkt , zowel aan de Leidse als de Oegstgeestse kant van de campus . Vooral doorgroeiers hebben extra ru imte nodig. De vier gebouwen van incubatororganisatie BioPartner hebben een bezettingsgraad van 98%. De bouw van BioPartner 5 met 6.500 vierkante meter vloerop pervlak moet me er lucht geven aan starters, opschalende bedrijven en ondernemingen met een tijdel ijke ruimtebehoefte.
Thijs de Kleer, directeur van BioPartner geeft aan: “Onze taak is het faciliteren van groei. De markt lost die behoefte niet op. Vastgoedbedrijven strev en naar 100% bezetting. Wij willen juist enige leegstand hebben. Met een bezettingsgraad van 80% blijft er ruimte om plek te bieden voor het uitwerken van goede ideeën.”


Reacties