— Markt

Scale booster

Scale booster


Heb je een startup of scale-up in Zoetermeer? Vergroot dan nu je kansen op succes en groei met scale booster. Met scale booster maak je slim gebruik van de aanwezige kennis, expertise en ondernemersnetwerken in Zoetermeer en de regio, zodat jouw bedrijf alle ruimte krijgt om te groeien. Het scale booster team komt graag met je in contact, want de gemeente Zoetermeer hecht veel waarde aan een bloeiend bedrijfsleven.

Scale booster is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. Het scale booster groeiprogramma voor start- en scale-ups wordt vormgegeven in samenwerking met netwerkpartners uit het start- & scale-up ecosysteem.