— Tupolevlaan

Polderwarmte

Polderwarmte


Warmte uit de polder
Met Polderwarmte gaan we een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Ruimteverwarming zorgt voor 70% van de energievraag en met de aanleg van een slim groen warmtenet zetten we een grote stap in de goede richting!

Inpoldering zorgde 200 jaar geleden in Haarlemmermeer en omgeving voor veiligheid, werkgelegenheid, nieuwe (landbouw)grond, extra ruimte en dus ook voor economische vooruitgang. Tegenwoordig is dat niet anders en maken vooral kassen, vliegverkeer en goede logistiek het hier aantrekkelijk voor bedrijvigheid. Het aanleggen van slimme groene warmtenetten borduurt voort op deze positieve ontwikkelingen.

Een warmtenet onder de grond zorgt boven de grond voor comfortabele warme huizen, veiliger en gemakkelijker (want geen gedoe meer met onderhoud en vervanging van cv-ketels) en voor meer ruimte buiten voor groen en recreatie. Polderwarmte verbindt bedrijventerreinen en wijken aan de noordkant van Haarlemmermeer met elkaar en met een warmtenet dat gevoed wordt door een mix van duurzame warmtebronnen, dus zonder fossiele brandstof.

Gemeente
Het Rijk verwacht dat iedere gemeente in 2021 een energietransitieplan heeft. Er moet per wijk een plan gemaakt worden om deze te verduurzamen. De meeste gemeenten kiezen voor een aardgasvrije optie. Dit kan op vele manieren en al deze oplossingen zijn naast elkaar nodig om aan de klimaatopgave te kunnen voldoen. Polderwarmte levert daaraan een bijdrage door de beschikbare restwarmte optimaal te benutten en de benodigde elektriciteit drastisch te verminderen. We houden de energietransitie betaalbaar en werken snel en concreet mee aan de realisatie.

polder.jpg

Bedrijven
Verbeter het energielabel van uw vastgoed met een aansluiting op het slim groen warmtenet. Er zijn meer manieren om met uw pand voor 2023 tot het verplichte minimale energielabel C te komen (als dat groter is dan 100m2), zoals isolatie en zonnepanelen. Door nu aan te geven dat u uw pand aan wil sluiten op het duurzame warmtenet van Polderwarmte, krijgt u een betere balans tussen kosten en baten van verduurzaming. Aansluiting op dit warmtenet vergt namelijk niet of nauwelijks aanpassingen aan uw huidige verwarmingsinstallaties. U (of uw huurder) ervaart hetzelfde energiecomfort, alleen nu met een duurzame warmtebron en een lagere energierekening. De verkoop- en verhuurwaarde van uw pand stijgt omdat u het tijdig toekomstbestendig heeft gemaakt. 

Heeft u als bedrijf warmte over en moet u extra betalen om dit te koelen, zoals bij datacenters? Met een aansluiting op het warmtenet spaart u dit geld uit en levert u tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Polderwarmte regelt de uitkoppeling van de restwarmte zonder verstoring van uw primaire proces. U ervaart hier alleen de voordelen van. Zo maken we met elkaar optimaal gebruik van opgewekte energie. 

Inwoners
De energietransitie doen we samen. Het Rijk, de gemeente, de bedrijven en ook de inwoners kunnen een steentje bijdragen. Met een aansluiting op ons warmtenet ervaart u hetzelfde wooncomfort, maar heeft u nooit meer extra kosten voor service, reparatie, onderhoud of vervanging. Bij een aansluiting op het warmtenet is er geen ontploffingsgevaar meer en geen kans op koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast ervaart u meer comfort bij het koken omdat een inductieplaat bijvoorbeeld minder hitte aan de ruimte afgeeft, water sneller aan de kook brengt en veel makkelijker schoon te maken is. Maar het mooiste van alles: u betaalt nooit meer dan u nu betaalt voor uw warmte. Dat is bewust omgaan met het milieu!


WhatsApp us!