— Witte de Withstraat

Circulair West

Circulair West

Contact

Witte de Withstraat 7A, 2202JL, Noordwijk

Circulair ondernemen
Circulair West maakt zich in Noord- en Zuid-Holland sterk voor ondernemers uit alle sectoren om hun bedrijfsactiviteiten te (her)ontwerpen op basis van duurzame en circulaire uitgangspunten. Zo jagen we de bedrijfsinnovatie aan en ontwikkelen verbonden bedrijven nieuwe producten, diensten en businessmodellen waarmee ze toekomstwaardig en toekomstbestendig zijn en blijven. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Hoewel pas 1 jaar onderweg vertegenwoordigen de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €500 miljoen euro en meer dan 2.000 werknemers, waarvan zo'n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft.

Deelnemende koplopers onderschrijven daarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd, door zich in te schrijven als deelnemer bij de Verenigde Naties. De 17 SDG-doelen vormen voor hen een duurzaam kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en beogen van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Door met elkaar de samenwerking te zoeken, dwars door sectoren heen, ontdekken bedrijven wat wel en niet werkt, simpelweg door het te doen. We accepteren daarbij dat we fouten zullen maken en omarmen het leerproces dat we hiermee samen moedig in gaan. Op deze wijze gaan we met elkaar op weg naar het vieren van nieuwe successen. Zo ontstaan nieuwe toekomstbestendige business- en verdienmodellen die betrokken bedrijven daarna zo snel mogelijk opschalen. De transitie naar een circulaire economie doorlopen we zo stapsgewijs met alle betrokkenen.

De coronacrisis brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versneld anders te gaan organiseren. Elke stap van elke deelnemende organisatie brengt ons samen verder. Doe je mee?

thumbnail_13092021 foto Leon.jpg