Caroja

Caroja


Rob Bader.JPG

 

Rob Bader
Geregistreerd en gecertificeerd Arbeidsdeskundige

Onafhankelijke adviseur en deskundig specialist op het gebied van mens werk en inkomen. Ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

Op energieke manier, pas ik lef en gezond verstand toe in de juiste verhouding. Als arbeidsdeskundige realiseer ik adequate oplossingen voor problemen bij langdurige arbeidsongeschiktheid binnen organisaties. Deze oplossingen leveren een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Ik weeg informatie en handelswijzen met elkaar af om tot een doordacht en onderbouwd standpunt te komen met als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, te verminderen en schadelast te beperken.

Door goed te luisteren leef ik mij in de mens in en in zijn of haar situaties, en waar nodig “door te vragen” en de  gedachtegang van anderen te herkennen om bij de kern van het probleem te komen. Het beheersen van verschillende communicatiestijlen is mij niet vreemd en weet ik welke stijlen ingezet moeten worden om informatie te verkrijgen over de inhoud van een probleem of een aanpak. Door mijzelf regelmatig een spiegel voor te houden vraag ik mij voortdurend af hoe ik werk, welke keuzes zijn gemaakt en welke uitwerking dat heeft.


WhatsApp us!